Frederikssund Kommunes logo

Persondatapolitik – Frederikssund Kommunes Facebookside

Hvornår gælder denne persondatapolitik?

Denne persondatapolitik gælder for Frederikssund Kommune og Facebook Ireland Ltd.’s (”Facebook”) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger Frederikssund Kommunes Facebookside (”Facebooksiden”). 

Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger?

Frederikssund Kommune og Facebook er fælles dataansvarlige for indsamlingen af dine personoplysninger. Frederikssund Kommune er omvendt ikke dataansvarlig for Facebooks videre behandling af dine personoplysninger efter indsamlingen.

Frederikssund Kommunes oplysninger er:

Frederikssund Kommune

Rådhuset, Torvet 2

3600 Frederikssund

Facebooks selskabsoplysninger er:

Facebook Ireland Ltd.

4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR

D2 Dublin

IRELAND

CVR-nr: 462932

Frederikssund Kommune følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende det delte dataansvar, og Frederikssund Kommune forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, inden du besøger Facebooksiden. Vi forsøger sammen med andre virksomheder løbende at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen.

Du kan læse den fælles aftale om dataansvarlig vi har indgået med Facebook her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Hvilke personoplysninger indsamler Facebook?

Facebook anvender ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insight”) på Facebooksiden for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på Facebooksiden, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb, og geografiske oplysninger. Til dette formål, har Facebook placeret cookies på dit udstyr, når du besøger Facebooksiden. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre den bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.

For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Facebooksiden, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik.

Se Facebooks cookiepolitik for Facebook på følgende link: https://m.facebook.com/policies/cookies/

Hvilke personoplysninger indsamler Frederikssund Kommune?

Alt afhængigt af din adfærd på Facebooksiden, kan Frederikssund Kommune indsamle følgende personoplysninger om dig:

• Om du ”synes godt om” Facebooksiden.

• Kommentarer eller likes, som du efterlader på siden.

• At du har besøgt Facebooksiden.

• Oplysninger fra Facebooks cookies, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb, og geografiske oplysninger, har vi potentielt også adgang til, men Frederikssund Kommune anvender ikke disse data.

Hvad er formålet og retsgrundlaget med behandlingen af dine personoplysninger?

Frederikssund Kommune anvender dine personoplysninger til at stille en kommunikationsmulighed til rådighed for borgerne, for at kunne besvare borgerne og for at oplyse borgere om væsentlige og vigtige formål i Frederikssund Kommune jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Frederikssund Kommune bruger i ikke de aggregerede oplysninger, som Facebook stiller til rådighed igennem Facebooks cookies.

Facebook behandler blandt andet dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit annoncesystem og for at give Frederikssund Kommune statistikker, som Facebook blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på Facebooksiden, med henblik på at annoncere og tilpasse aktiviteterne på Facebooksiden. Via cookies får Facebook således kendskab til, om du ”liker” Facebooksiden, og benytter Facebooksidens applikationer, så Facebook kan tilpasse indholdet på Facebooksiden og udvikle funktioner, som du kunne være interesseret i.

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan annullere når som helst via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

For mere information om Facebooks juridiske grundlag for databehandling i relation til Facebooksiden, henvises der til Facebooks generelle privatlivspolitik under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”.

Se Facebooks privatlivspolitik for Facebooksiden på følgende link: https://facebook.com/about/privacy

Oplysningerne via cookies indsamlet slettes efter 2 år.

Hvem modtager mine personoplysninger?

Frederikssund Kommune videregiver på intet tidspunkt dine personoplysninger til andre selskaber eller udtager oplysningerne fra Facebooksiden.

Facebook kan blandt andet dele oplysninger med følgende kategorier af modtagere:

• Internt i Facebook-virksomhederne

• Eksternt med Facebooks partnere, der bruger analysetjenester

• Annoncører

• Andre personer, der anvender Facebooksiden

• Målingspartnere

• Forskere og akademikere

• IT-leverandører

For mere information omkring, hvem Facebook deler dine personoplysninger med, henviser vi til Facebooks persondatapolitik under punktet ”Hvordan deles disse oplysninger?”.

Dine oplysninger kan af Facebook overføres til Facebook i USA. Facebook oplyser selv, at de anvender Kommissionens Standardvilkår for eventuel overførsel af personoplysninger til USA efter indsamlingen af oplysningerne. Frederikssund Kommune forholder sig i øvrigt ikke til Facebooks overførselsgrundlag og denne overførsel sker efter indsamlingen af data og er dermed omfattet af Facebooks videre behandling.

Se Facebooks persondatapolitik på følgende link: https://www.facebook.com/about/privacy#

Hvilke rettigheder har jeg?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

1. Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Frederikssund Kommune og Facebook behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser

2. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger

3. Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger

4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

5. Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Hvis du er Facebookbruger, har du mulighed for at ændre dine private indstillinger for derigennem at påvirke, hvordan dine personoplysninger bliver indsamlet og behandlet, når du besøger og anvender Facebooksiden.

Se følgende links for at ændre dine indstillinger via Facebook:

https://www.facebook.com/ads/preferences

https://www.facebook.com/settings

Hvem skal jeg kontakte?

De aftaler, som Frederikssund Kommune har indgået med Facebook og Facebooks generelle set-up tilsiger, at hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte Facebook. Det skyldes, at det kun er Facebook, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.

Du kan besøge Facebooks generelle privatlivspolitik for mere information om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger og for at se Facebooks kontaktoplysninger (se punkt 6 i Facebooks privatlivspolitik for Facebooksiden). Du kan finde de privatlivspolitikken ovenfor. Anmodninger til Facebook kan også foretages direkte til Facebooks Databeskyttelsesrådgiver (DPO) via dette link: https://m.facebook.com/help/contact/5409779463029.

Hvis du imidlertid mener, at Frederikssund Kommune kan imødekomme din anmodning, så er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Du kan læse om Frederikssund Kommunes generelle persondatapolitik på Frederikssund Kommunes hjemmeside for mere information om, hvordan vi behandler personoplysninger og for at se Frederikssund Kommunes kontaktoplysninger.:

https://www.frederikssund.dk/service/kontakt/Vi-passer-paa-dine-data/privatlivspolitik