Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for september 2023

19. juni 2024Det kan du lave i sommerferien

Du behøver ikke rejse langt væk for at finde sjove og spændende familieaktiviteter i sommerferien. Der er nemlig masser af muligheder i lokalområdet. Her får du ideer og inspiration til sommerens aktiviteter.
Børn spiller beachvolley på en strand. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

18. juni 2024Tælling af ynglefugle i Roskilde Fjord

Roskilde Fjord er Natura 2000 område, og de mange øer og holme er vigtige områder for ynglende og trækkende fugle. Årets fugletælling viser både frem- og tilbagegang for forskellige arter.
Strandskadeunge på Kølholm. Foto: Erik Mandrup Jacobsen, WSP.

17. juni 2024Sankthansbål på søndag

Søndag den 23. juni er det sankthansaften. Det fejres i hele kommunen med bål og fællessang.
Sankthansbål hos Erik Ejegod-spejderne i Slangerup i 2015. Foto: Kenneth Jensen.

14. juni 2024Nyt udvalg skal styrke fællesskab i landsbyer

Frederikssund Byråd har besluttet at nedsætte et nyt midlertidigt udvalg med titlen: Skuldelev - sammen om udvikling gennem fællesskab. Formålet er at styrke den fælles oplevelse af og fortælling om byen.
Skuldelev. Foto: Kenneth Jensen.

13. juni 2024Kommunens unge trives generelt godt

Unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne i Frederikssund Kommune har det overvejende godt. De trives derhjemme, drikker ikke meget og oplever færre digitale krænkelser. Det viser den nyeste Ungeprofilundersøgelse.
Unge sidder i en sofa og snakker og griner. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

10. juni 2024Brug 2 sekunder mere på at orientere dig i krydset

De kommende uger sætter vi fokus på de mange kryds, hvor cyklister og bilister møder hinanden hver dag. Heldigvis går det godt de allerfleste gange. Men det er, når biler og cykler mødes i kryds, at de fleste alvorlige ulykker sker med cyklister.
Skilt i vejsiden opfordrer til at bruge 2 sek. mere på at orientere sig i krydset. Foto: Frederikssund Kommune.

9. juni 2024Lavere valgdeltagelse end i 2019

Kl. 20.00 lukkede valgstederne overalt i Danmark. Nu tælles der stemmer, og resultaterne må offentliggøres fra kl. 23.00. Valgdeltagelsen har været noget lavere, end ved EU-valget i 2019.
En hånd lægger en stemmeseddel i stemmeurnen. Foto: Frederikssund Kommune.

9. juni 2024Valgstederne er åbne

Søndag den 9. juni er der valg til Europa-Parlamentet, og du kan møde frem og stemme fra kl. 9.00 – 20.00.
Stemmeboksene er klar til vælgerne på Ådalens Skole. Foto: Frederikssund Kommune.

6. juni 2024Kom til åbent hus i Livskilden

Livskildens personale og brugere inviterer til åbent hus i de nyrenoverede lokaler på Kilde Allé 9 i Frederikssund. Det sker torsdag den 20. juni kl. 13 – 15, og alle er velkomne.
En kvinde maler et billede på Livskilden. Foto: Kenneth Jensen.