Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for 2022

22. april 2024Ny asfalt på mange veje

Planen er nu lagt for asfaltarbejder i Frederikssund Kommune de kommende måneder. Læs her hvilke veje, der kan se frem til et nyt lag asfalt.
Vejarbejde. Foto Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

19. april 2024Fælles elevråd har fordelt 350.000 kroner

Det fælles elevråd har fordelt 350.000 kroner til skolerne i Frederikssund Kommune. De 250.000 kroner er til grønne skolegårde, mens de sidste 100.000 kroner går til formål, der kan forbedre hverdagen og trivslen for eleverne.
Unge går i en skolegård. Foto: Frederikssund Kommune.

19. april 2024Musik bidrager til fællesskab og trivsel

På Ådalens Skole har der det seneste års tid været ekstra fokus på at få musikken ind i elevernes hverdag. Det sker blandt andet gennem morgensang, kor og musik som valgfag.
Elever står på scene og synger. Foto: Ådalens Skole.

17. april 2024For mange pladser på børneområdet

Der er den 16. april 2024 sendt et høringsforslag ud til dagtilbudsområdet, som handler om tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet. Helt specifikt handler det om en lukning af tre børnehuse.
Barn holder i hånd med to voksne.

16. april 2024Ny stofrådgivning åbner 1. maj

Stofrådgivningen er Frederikssund Kommunes nye tilbud til borgere fra 15 år og opefter, som har et problematisk forbrug af stoffer. Pårørende er også velkomne.
Stofrådgivningen har til huse på Lundevej 11 i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.

12. april 2024Ny cykelsti på vej i Slangerup

På Københavnsvej i Slangerup skal der i løbet af 2024 og 2025 anlægges cykelsti samt fortov i begge af vejen. Ruten bliver en del af supercykelstinettet og har fået tilskud fra den statslige cykelstipulje.
Københavnsvej i Slangerup. Foto: Frederikssund Kommune.

9. april 2024Informationsaften om Maritimt Center Frederikssund

Udvalget Unge, fritid og idræt inviterer nu alle interesserede borgere samt foreninger til en informationsaften den 23. april, hvor CUBO Arkitekter vil præsentere forslaget til disponering af det maritime center.
Overblik over Frederikssund lystbådehavn med byen i baggrunden. Foto: CUBO Arkitekter.

8. april 2024Fjernvarmeprojekt blev sat i gang

Mandag den 8. april kunne borgmester Tina Tving Stauning (A) tage første spadestik til det fjernvarmeprojekt, der skal forsyne St. Rørbæk, Vinge og den sydøstlige del af Frederikssund med fjernvarme.
Borgmester Tina Tving Stauning (A) tager første spadestik. Foto: Frederikssund Kommune.