Frederikssund Kommunes logo
13. marts 2020

Skoler lukker – undervisningen fortsætter

Alle Frederikssund Kommunes folkeskoler lukker fra og med mandag den 16. marts og 14 dage frem. Men det betyder ikke, at eleverne kan holde ferie. Undervisningen fortsætter nemlig – blot på anden vis end sædvanligt. 

Følg undervisningen

Som forælder er det derfor vigtigt, at du sikrer, at dit barn følger med i den undervisning, der bliver stillet til rådighed af dit barns skole. Der kan være tale om at eleverne har fået lektier med hjem, fjernundervisning, eller andre former for skolearbejde, som skal følges i de foreløbigt 14 dage skolerne er lukkede. Forældre og elever opfordres til at holde sig orienteret via Aula.

Da eleverne befinder sig i eget hjem, er det naturligvis vanskeligt at lave en normal fraværsregistrering, men Frederikssund Kommune opfordrer forældre til at sikre, at deres børn i den kommende tid følger den undervisning, der bliver givet.

Nødpasning

Nødpasning er primært for forældre, der varetager samfundskritiske funktioner samt forældre, der af anden årsag ikke kan undværes i deres jobfunktioner. Nødpasning er for børn fra nul år til og med 3. klasse.

Læs nyheden om mulighed for nødpasning.