Frederikssund Kommunes logo
13. marts 2020

Nødpasning af børn og elever

Som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredning af coronasmitte lukker skoler og dagtilbud fra mandag den 16. marts. Derfor opretter Frederikssund Kommune nu nødpasning, der primært er for forældre, der varetager samfundskritiske funktioner samt forældre, der af anden årsag ikke kan undværes i deres jobfunktioner.

Nødpasning er for børn fra nul år til og med 3. klasse. 

Nødpasning børnehuse

På dagtilbudsområdet bliver der arrangeret nødpasning i følgende børnehuse:

 • Børnehuset Savannen, Selsøvej 16A, 4050 Skibby.
 • Børnehuset Vandkunsten, Parkvej 3B, 3630 Jægerspris.
 • Børnehuset Bakkebo, Lystrupvej 9b, 3550 Slangerup.
 • Børnehuset Ørnesten, Østersvej 1a, 3600 Frederikssund.
 • Børnehuset Skuldshøj, Skuldsvej 12, 3600 Frederikssund.

Nødpasning skoler

På skoleområdet bliver der arrangeret nødpasning på følgende skoler:

 • Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby, Højvang.
 • Trekløverskolen, afd. Falkenborg, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund.
 • Ådalens Skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund.
 • Fjordlandskolen, Selsøvej 16, 4050 Skibby.
 • Jægerspris skole, Møllevej 90, 3630 Jægerspris.
 • Slangerup skole, afd. Byvang, Strandstrædet 24 3550 Slangerup.

Hvis der i løbet af de næste 14 dage opstår en situation hvor forældre, der i første omgang ikke har tilmeldt deres barn til nødpasning, får pasningsbehov, kontaktes dagtilbuddet eller skolen, hvorefter barnet kan komme. Nødpasningen kan også benyttes af børn i private pasningsordninger, hvis disse pasningsordninger har lukket.

Klubber

Alle klubber er lukkede fra mandag den 16. marts og indtil videre frem til og med fredag den 27. marts. Hvis man har brug for nødpasning af sit fritidsklubbarn henvises til de ”åbne” skoler.

Specialskoleområdet/specialtilbud

Specialbørnehaven Åkanden, Kærholm, Skolen i Herred, Videnscentret, Vendepunktet, Kølholmgrupperne, Læse- og taletilbud på Fjordlandsskolen og i Jægerspris, Stjernegruppen på Fjordlandskolen, Basen på og Falken på Trekløverskolen samt specialklasserækken på Ådalens skole holdes åbne.

De børn, der er visiteret til specialtilbud i Frederikssund Kommune, kan derfor fortsat komme i specialdagtilbud og skoler. Hvorvidt der er tale om mødepligt for børn der går i specialskoler og specialtilbud undersøges for nuværende. Vælger man at holde børnene hjemme, vil de, indtil denne afklaring foreligger, ikke blive registreret som fraværende.

Så snart vi har nyt om dette orienterer vi herom.

Alle Frederikssunds fritids- og ungdomsklubber holder lukket fra mandag og indtil videre frem til og med fredag den 27. marts.