Frederikssund Kommunes logo

Retningslinjer for brug af byvåben, logo eller designelement

Kommunens byvåben er forbeholdt kommunens aktiviteter og institutioner.

Byvåbnet er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsens register som identifikationsvåben.

Byvåbnet er registreret med følgende beskrivelse:

”I sølv en blå pæl, et vikingeskib i modsatte tinkturer”.

Frederikssund Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til anvendelse af byvåbnet, hvorfor der henvises til anvendelse af kommunens logo eller designelementerne.

Siden 2011 er byvåbnet løbende udfaset af brug til fordel for et nyt logo eller et af Kommunes designelementer.

Logoet og designelementerne er udarbejdet med udgangspunkt i byvåbnet. Dette kan frit anvendes af alle kommunale institutioner, under hensyntagen til kommunens designguide.

Logoet eller designelementerne kan efter særlig tilladelse benyttes af andre. Det kan fx være af foreninger eller institutioner med hjemsted i kommunen, eller det kan være ved konkrete begivenheder i kommunen, som Frederikssund Kommune støtter eller samarbejder om. Generelt gives det ikke tilladelse til anvendelse af logoet eller designelementerne til erhvervsmæssig eller kommercielle formål.

Nyhedsmedier kan i redaktionelt øjemed benytte kommunens logo eller designelement, og anvendelsen kan ske i tilknytning til lokale nyheder fra Frederikssund Kommune.

Tilladelse til brug

Ønsker du at anvende kommunens logo eller designelement skal du søge om tilladelse.

Behandling af ansøgninger sker ud fra følgende overordnede principper:

  • Særlig tilladelse til anvendelse af logo kan gives i de tilfælde, hvor Frederikssund Kommune er medbestemmende eller medfinansierende til en konkret begivenhed.
  • Frederikssund Kommune skal kunne stå inde for den begivenhed eller forening, der markedsføres.
  • Særlig tilladelse til anvendelse af logo eller designelement kan gives i de tilfælde, hvor Frederikssund Kommune er samarbejdspartner og betragter anvendelsen som et markedsføringsmæssigt tiltag og branding.
  • Det kan ligeledes tillades at råd, nævn m.v., der er nedsat i henhold til lov og som sekretariatsbetjenes i kommunen, kan anvende kommunens logo eller designelement på deres brevpapir.

Sådan gør du

Ansøgning om tilladelse til at anvende Frederikssund Kommunes logo eller designelement skal sendes til:

Frederikssund Kommune
Kommunikation
Att.: Kenneth Jensen
Rådhuset, Torvet 2
3600 Frederikssund

Du kan også anvende ansøgningsformularen.

I ansøgningen skal der være en begrundelse for hvorfor du ønsker at bruge logoet eller designelementet, samt en beskrivelse af hvordan det ønskes anvendt - herunder om det er til en folder, plakat, pjece, hjemmeside og lignende.

Det er en forudsætning at logoet eller designelementet gengives korrekt og i sin helhed, jf. kommunens designguide, og kun bruges til det formål, der er givet tilladelse til. Filen slettes efter brug, med mindre andet fremgår af tilladelsen. 

Tilladelsen giver alene ret til brug af logoet eller designelementet i det tilfælde, der er søgt om. Der kan derfor ikke udstedes en ”generel” tilladelse til brug af kommunens byvåben, logo eller designelementerne.

Frederikssund Kommune kan bede om at få tilsendt en korrektur af hvordan logoet eller designelementet anvendes.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til anvendelsen af byvåbenet, logoet, designelementerne eller kommunens designguide, kan du kontakte:

Kenneth Jensen på kejen@frederikssund.dk

Logoet kan downloades fra Pressearkivet.