Frederikssund Kommunes logo

Fritidspolitik


Fritidspolitikken for Frederikssund Kommune fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet.

Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder, lokalsamfund og naturens rammer for et aktivt fritids-, idræts- og kulturliv.

Et mangfoldigt udbud og fokuserede initiativer spiller en væsentlig rolle for at gøre kommunen attraktiv for både eksisterende såvel som potentielle borgere i kommunen. Borgernes involvering i og brug af faciliteter og aktiviteter er helt central for den lokale tilknytning og sammenhængskraften i den geografisk spredte kommune.

Fritidspolitikken indeholder fem temaer:

  • Byens rum
  • Faciliteter
  • Foreningsliv
  • Selvorganisering
  • Talentudvikling