Frederikssund Kommunes logo

Sundhedspolitik

Byrådet vedtog den 15 dec. 2021 Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2022 - 2026. Politikken fokuserer på temaerne Mental Sundhed, Forebyggelse og Sundhedsfremme og Det nære sundhedsvæsen.

Politikken har titlen ”Sammen om sundhed”. At være ’sammen om sundhed’ er et særdeles vigtigt element i politikken. Sammen om sundhed sætter dermed rammen for det brede sundhedsarbejde, der skal udfoldes i de kommende år i Frederikssund Kommune.