Frederikssund Kommunes logo

Trafikplan med tilhørende handlingsplan

Frederikssund Kommune har godkendt en Trafikplan og en handlingsplan gældende fra 2016. Formålet er at sætte fokus på trafik, infrastruktur og trafiksikkerhed for kommunens borgere, som benytter veje og stier.

Se kommunens Trafikplan og den tilhørende Trafikhandlingsplan.