Frederikssund Kommunes logo

Festpladser i Frederikssund Kommune

Det er muligt, at låne/leje en række arealer i Frederikssund Kommune til afholdelse af diverse arrangementer såsom koncerter, kræmmermarked, cirkus, omrejsende tivoli eller lignende. Her er et overblik over de områder der kan lånes/leje af Frederikssund Kommune

Ansøgningsskema

Ansøgning om tilladelse til at anvende et kommunalt areal skal ske via elektronisk ansøgning.

Betingelser for lån/leje af kommunale festpladser

Frederikssund Kommunes Generelle retningslinjer for udlån/udlejning af festpladser bør gennemlæses inden afsendelse af ansøgning.

Ved "kommercielle arrangementer" skal der betales leje for brug af arealet.

Tilladelse til benyttelse af et areal

Hvis der gives tilladelse til at låne eller leje én af kommunens arealer, skal det bemærkes, at tilladelsen er personlig, og ikke kan overdrages hverken helt eller delvist til andre.

For de kommunale arealer gælder det, at væsentlige overtrædelser af vilkårene vil kunne medføre udelukkelse for gennemførelse af fremtidige arrangementer.

Leje af strøm ved festpladsen i Slangerup

Hvis du har fået en tilladelse til at gøre brug af festpladsen ved Kingovej i Slangerup, har du også mulighed for at leje strøm.

I el-skabet forefindes et CEE stikudtag 32A og et CEE stikudtag 63A.

Det er ikke tilladt at bruge begge udtag på en gang, da sikringerne ellers vil gå.

Nøgle til el-skabet udleveres af Kommunale Ejendomme (KE) efter aftale.

Strømforbruget afregnes med Frederikssund Kommune efter endt arrangement. Vær opmærksom på at der ligeledes opkræves et administrationsgebyr på 750,-kr.