Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Nyhed om vejskilte

Følgende 7 kommuner (herefter samlet benævnt kommunerne) er gået sammen om at udbyde rammeaftale på levering af skiltemateriel, herunder vejskilte, galger, standere, beslag m.v.:

· Allerød Kommune
· Bornholm Kommune
· Frederikssund Kommune
· Furesø Kommune
· Hillerød Kommune
· Nordsjællands Park og Vej (Fredensborg og Helsingør)

Udbuddet omfatter bestilling og levering af vejskilte herunder, færdselstavler, dss tavler, alucoreskilte, kantformstavler, jernvarer, moraprodukter, afmærkningsprodukter og afspærringsmateriel.

De 7 kommuner, der deltager i udbuddet, har i dag hver især aftaler med andre leverandører, og ikke alle disse rammeaftaler udløber pr. samme dato. Det er derfor et krav, at kommunerne kan tilslutte sig efterhånden som eksisterende rammeaftaler udløber/bliver opsagt.

Der vil blive indgået enslydende rammeaftaler med hver enkelt kommune i overensstemmelse med den rammeaftale, der udgør en del af udbudsmaterialet, og hver kommune har derfor status som ordregiver i det aktuelle udbud.

Før endelig annoncering ønsker kommunerne at høre markedet om det foreløbige udbudsmateriale. I udbudsmaterialet er indsat specifikke spørgsmål til markedet, som kommunerne navnlig ønsker besvaret, men kommentarer til det øvrige udbudsmateriale er også velkomne.

Det endelige udbud forventes annonceret 6. november 2015 med tilbudsfrist 18. december 2015. Tilbudsgivere opfordres således her til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Her er linket til udbudsmaterialet:http://permalink.mercell.com/53351024.aspx