Frederikssund Kommunes logoFrederikssund Kommunes logo

Fakturering

Elektronisk fakturering

Alle regninger skal sendes elektronisk.

Hvis ikke leverandørens eget system kan sende regningerne elektronisk, kan regningerne sendes gratis ved brug af NemHandel Fakturablanket.

EAN-nummer

For at sikre at regningerne når frem til de rigtige afdelinger anvendes EAN-numre, der er afdelingernes elektroniske postkasse.

Se oversigt over kommunens EAN-numre.

Oversigten indeholder udover EAN-numrene også adresser på kommunens afdelinger. Brug søgefunktionen i oversigten til at finde den ønskede enhed.

Leverandører, som sender regninger til kommunen, skal udover EAN-nummer påføre et bruger-id, så vi ved, hvem i afdelingen der skal godkende regningen, jf. ”Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder”, Kapitel 2, paragraf 3 og 4.

Bruger-id

Bruger-id består altid af fem bogstaver fx ABCDE. Det identificerer den medarbejder i Frederikssund Kommune, der skal godkende din regning. Bruger-id’et er identiske med de fem første bogstaver i bestillers e-mail.

Formålet med bruger-id er at sikre, at regningen nemt og hurtigt når frem til den person, der rent faktisk skal godkende regningen. Det letter godkendelsesprocessen i kommunen og sikrer, at leverandøren kan få deres penge indenfor betalingsfristen.

Husk at bruger-id kan variere fra gang til gang afhængig af, hvem der har bestilt, og derfor kan man ikke altid bruge samme bruger-id.

Lovpligtige krav til fakturaen

En faktura skal indeholde følgende:

 • Fakturanummer og fakturadato
 • Fakturamodtagers navn, adresse og EAN-nummer
 • Bestillerens bruger-id - der skal kun angives 5 bogstaver, som er medarbejders initialer
 • Leverandørens navn, adresse og CVR/CPR-nummer
 • Sigende beskrivelse af varens/ydelsens art, mængde og pris på varelinjeniveau
 • Beløb til betaling
 • Momsgrundlag – opdeling af momsbelagte og ikke momsbelagte ydelser
 • Momssats og momsbeløb.

Betalingsfrist

Betalingsfrist i Frederikssund Kommune er som hovedregel mindst 30 dage netto, med mindre andet er aftalt i særskilt kontrakt.

Kontakt

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så…

 • kontakt bestilleren i kommunen, hvis du mangler oplysninger om bruger-id eller EAN-nummer.
 • kontakt Frederikssund Kommune på 47 35 10 00, hvis du mangler kontaktoplysninger.
 • kontakt Frederikssund Kommune på 47 35 16 30, hvis du har spørgsmål om teknik og procedurer til elektronisk fakturering.