Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udbud af Vejsalt – stensalt og havsalt

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Fredensborg Kommune udbyder vejsalt på vegne af:

  • Allerød Kommune
  • Ballerup Kommune
  • Frederikssund Kommune
  • Furesø Kommune
  • Gribskov Kommune
  • Halsnæs Kommune
  • Hørsholm Kommune
  • Nordsjællands Park og Vej (Fredensborg og Helsingør kommuner)

Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17/08/2011.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: Delaftale 1, Stensalt og Delaftale 2,Havsalt.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Kontraktstart 1. august 2015

Tilbudsfrist: Tirsdag den 30. juni 2015 kl.12:00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:

http://dk.mercell.com/ 

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.