Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udbud af rengøringsservice

Frederikssund Kommune udbyder rengøringsservice af kommunens bygninger (skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, kulturelle tilbud med videre) inkl. optioner.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, hvor der for hver delaftale vil blive indgået kontrakt med en leverandør.

  • Delaftale 1, Frederikssund Kommune øst for Roskilde Fjord omfatter 82 lokaliteter – heraf 2 lokaliteter jf. option nr. 4
  • Delaftale 2, Frederikssund Kommune vest for Roskilde Fjord omfatter 53 lokaliteter

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud på de to delaftaler. Udbudsmaterialet finder anvendelse på begge de udbudte delaftaler (1 og 2), medmindre andet konkret er anført.

Tildeling af kontrakt pr delaftale vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr delaftale ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. 

Tilbudsfrist: Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 12.00 med kontraktstart 1. august 2016 .

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/57987903.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. 

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning. Al henvendelse skal ske via Mercell.