Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Vask af eget tøj – visiterede borgere (EU-UDBUD)

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbydes vask af eget tøj til visiterede borgere.

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at starte den. 1.05.2017 og udløber 30.4.2020

Udbudstype
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Nærværende udbud er opdelt i 2 delaftaler:

Delaftale I: Vask af eget tøj - visiterede borgere i eget hjem: Allerød Kommune, Ballerup Kommune. Fredensborg Kommune og Halsnæs Kommune.
Delaftale 2: Vask af eget tøj – visiterede borgere i eget hjem, beboere på omsorgscentre, samt borgere på rehabiliteringsafdeling: Frederikssund Kommune.

Det samlede forbrug i aftalens løbetid forventes at udgøre ca. 6,5 mio. kroner ekskl. moms

Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier
Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Tilbudsfrist
23. december 2016 kl. 12.00

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: http://permalink.mercell.com/62769749.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger."​