Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udbud af stomiprodukter

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Frederikssund Kommune udbyder stomiprodukter på vegne af:

•Allerød Kommune
•Ballerup Kommune
•Bornholms Regionskommune
•Egedal Kommune
•Fredensborg Kommune
Frederikssund Kommune
•Furesø Kommune
•Gribskov Kommune
•Halsnæs Kommune
•Hillerød Kommune
•Hørsholm kommune

Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17/08/2011.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Kontraktstart 1. september 2015

Tilbudsfrist: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser:
http://permalink.mercell.com/49772325.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.