Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udbud af Sprogtolkning til 6 Kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN)


Følgende 6 kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland er gået sammen om at udbyde Sprogtolkeydelser:

  • Allerød Kommune
  • Ballerup Kommune
  • Frederikssund kommune
  • Halsnæs Kommune
  • Helsingør Kommune
  • Hillerød kommune

Formålet med udbuddet er at dække behovet for sprogtolkninger til ovennævnte IN Kommuner.

De udbudte ydelser benyttes ved kontrol, behandling, samtaler og ved skriftlige oversættelser og anvendes primært på beskæftigelses- og integrations-, undervisnings- samt social – og sundhedsområdet.

I størstedelen af tolkningerne indgår videreformidling og forklaring af lovgivning, hvorfor kendskab til diverse fagtermer indenfor især ovennævnte områder er nødvendig. 

Kontraktperiode:

Kontraktperioden er fra den 01.09.2015 til den 31.08.2017. 

Udbudstype:

Tolkeydelser er undtaget udbudspligten i medfør af udbudsdirektivets Bilag IIB.

Udbuddet gennemføres dog som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004) og bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17/08/2011, da det på baggrund af kontraktens genstand, geografien samt volumen ikke kan udelukkes, at der er klar grænseoverskridende interesse.      

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 

Omfang:

Det forventes at det samlede forbrug af sprogtolkeydelser for alle 6 kommuner på årsbasis udgør ca. 4.600.000 danske kr. ekskl. moms.

Det vurderes at fremmødetolkning vil dække ca. 80 % af forbruget af sprogtolkningerne. De resterende 20 % fordeler sig på telefontolkning, skriftlig oversættelse samt videotolkning. Sidstnævnte udbydes som en option i nærværende udbud.

Videotolkning, samt telefontolkning forventes at udgøre en jævnt stigende andel af omsætningen hen over rammeaftalens løbetid.

Udbuddet omfatter ikke tegnsprogstolkning.

Skriftlige oversættelser, hvor Ordregiver vurderer, at der er behov for særlige faglige kompetencer, herunder juridiske/markedsføringsmæssige, større materialer eller fagspecifikke materialer er ikke omfattet af nærværende udbud. 

Tildelingskriterier:

Laveste pris 

Tilbudsfrist:

Tilbudsfristen er d. 07. 07 2015, kl. 13:00. 

Spørgefrist: d. 24. 06 2015, kl. 13:00. 

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres nedenstående link til din internet browser eller du kan klikke direkte på det: 

http://dk.mercell.com/permalink/50753542.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.