Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udbud af ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune udbyder ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg på vegne af:

•Allerød Kommune

•Ballerup Kommune

•Bornholms Regionskommune

•Egedal Kommune

•Fredensborg Kommune

•Frederikssund Kommune

•Gribskov Kommune

•Halsnæs Kommune

•Helsingør Kommune

•Hillerød Kommune

•Hørsholm kommune

Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17/08/2011.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Kontraktstart 1. juni 2015