Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ny leverandør på rengøringsservice

Byrådet besluttede på sit møde den 15. december 2015 at genudbyde rengøringsopgaverne på kommunens institutioner og ejendomme. 

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler - en for kommunens geografiske afgrænsning øst for fjorden (delaftale 1) og en for kommunens geografiske afgrænsning vest for fjorden (delaftale 2). 

Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven med det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet: Bedste forhold mellem pris og kvalitet. Til grund for tildelingen ligger følgende underkriterier med tilhørende vægtning: 

  • Vederlag                   vægt: 50 %
  • Kvalitet                     vægt: 50 % 

Tilbudsgiverne skulle afgive tilbud på baggrund af en kravspecifikation med oplysning om rengøringsniveau og –omfang, kontrakt samt bilag til kontrakt. 

Gennemgang og evaluering af indkomne tilbud på de to delaftaler viste, at KN Rengøring har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud både delaftale 1 og delaftale 2. 

Byrådet har på møde den 22. juni 2016 godkendt indstilling om hensigt at indgå aftale med KN Rengøring omkring rengøringsopgaverne i Frederikssund Kommune efter udløb af stand still-perioden med kontraktopstart 1. august 2016. 

I henhold til gældende regler skal der gå mindst ti dage fra underretning af tilbudsgivere, før parterne kan underskrive kontrakt (stand still-periode). Kontrakterne forventes underskrevet i uge 27, 2016.