Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Kære Leverandør til Frederikssund Kommune

 

I april 2016 forventer Markedsmodningsfonden sammen med en række kommuner herunder Frederikssund Kommune at udbyde innovationspartnerskaber efter de nye regler i udbudslovens §§ 73-79 (L 19 Udbudsloven).

 

Innovationstemaet er foreløbigt beskrevet som følger:

”Hvordan kan vi reducere antallet af forebyggelige indlæggelser hos ældre på 65+ ved at finde nye løsninger, som kan forhindre eller afhjælpe dehydrering?

- Der efterspørges løsninger, der kan forebygge indlæggelser ved at forhindre eller afhjælpe dehydrering hos ældre – enten direkte eller indirekte

- Der efterspørges desuden løsninger, der kan afhjælpe følgerne af dehydrering som fx fald, forstoppelse, urinvejsinfektion m.v.”

 

Der vil blive gennemført et udbud i 2016 af en eller flere innovationspartnerskaber, som skal have til formål at udvikle nye løsninger, der kan modvirke eller helt forhindre dehydrering (eller konsekvenserne ved dehydrering) blandt ældre. Udbuddet forventes at føre til indgåelse af 2-4 partnerskabsaftaler, hvorefter de deltagende virksomheder modtager betaling ud fra et samlet budget på ca. kr. 10-12 mio. i innovationsforløbet, og hvorefter de deltagende kommuner efter innovationsforløbet kan indkøbe de udviklede løsninger.

 

Med henblik på at forberede udbuddet, så det bedst muligt afspejler de bidrag og vilkår, som de interesserede virksomheder kan tilbyde, og for at videreudvikle innovationstemaet ud fra virksomhedernes viden og ved fælles sparring, afholdes der markedsdialog.

 

Markedsdialogen gennemføres i form af et informationsmøde den 25. januar 2016 kl. 10.00-12.00 og to workshops den 1. og 11. februar 2016 kl. 9.00-16.00. Alle virksomheder, der er interesseret i at deltage i markedsdialogen opfordres til at tilkendegive deres interesse.

 

Tilkendegivelsen bør indeholde en identifikation af den pågældende virksomhed og en kort, overordnet beskrivelse af, hvilke forudsætninger virksomheden har for deltagelse mm.

 

Tilkendegivelsen skal sendes via e-mail, markedsmodningsfond@erst.dk og skal være modtaget senest den 15. januar 2016.