Frederikssund Kommunes logo

Hvis du har mistanke om snyd med sociale ydelser

Har du mistanke eller oplysninger om snyd med sociale ydelser, kan du anmelde det til kontrolgruppen.

Anmeld mistanke om snyd via borger.dk

Anmeld mistanke om snyd anonymt via borger.dk

Du kan også aflevere et brev i Borgerservice på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, 3600 Frederikssund, eller du kan skrive til os via Digital Post.

Som anmelder får du ikke oplyst sagens videre forløb, med mindre du er part i sagen.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon 47 35 10 00 og anmelde forholdet telefonisk.

Vi behandler alle anmeldelser, både anonyme og navngivne.

Bemærk, at du ikke kan være anonym, hvis du har oplyst, hvem du er, da anmeldelsen bliver sendt til den anmeldte.

Husk, at hvis du afgiver usande oplysninger, er det til gene for både den anmeldte og Frederikssund Kommune.

Afgiver du bevidst usande oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.