Frederikssund Kommunes logo

Hvad er snyd med sociale ydelser?

Det er snyd med sociale ydelser, hvis man uberettiget modtager udbetaling af forsørgelse eller andre ydelser, herunder efter forkerte satser. Det kan for eksempel være snyd med kontanthjælp, friplads i daginstitution, sygedagpenge, boligstøtte eller andre former for sociale ydelser.

Står man tilmeldt på en forkert adresse, kan dette også være medvirken til socialt bedrageri, da sociale ydelser kræver en korrekt adressetilmelding.

Modtager du enligydelser, men har du en kæreste, som du evt. deler økonomi med eller har overnattende, skal du være opmærksom på, at dette kan have betydning for dine ydelser.

Du har som modtager af sociale ydelser pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for din hjælp. Det kan for eksempel være ændringer i dine indkomstforhold eller samliv.

Du kan finde mere information om samliv/enlig på borger.dk eller læse pjecerne: