Frederikssund Kommunes logo

Frivilligt socialt arbejde

§ 18 pulje til frivilligt socialt arbejde

Tildeling af økonomisk tilskud fra § 18 puljen sker en gang årligt. Ansøgningsfrist er den 1. november året forinden.

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde.

De indkomne ansøgninger bliver behandlet på udvalgsmøde i januar. Herefter sendes tilbagemelding til de ansøgende foreninger og organisationer.

Støtten til det frivillige arbejde skal medvirke til at

  • forebygge sociale problemers opståen
  • styrke de sociale netværk
  • inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer

Det er en forudsætning for tildeling af støtte at aktiviteten foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune, ligesom det er et krav at den frivillige indsats skal være kernen i projektet.

Se de overordnede rammer for tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Her kan du se fordelingen af tilskud fra § 18 puljen.

Ansøgning, tildeling og udbetaling af tilskud

Udvalget opfordrer til ansøgninger inden for disse indsatsområder

  • Flygtninge og indvandrere
  • Aktiviteter på tværs af generationer
  • Sindslidende og handicappede
  • Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
  • Ældre

Regnskab for tilskud til frivilligt socialt arbejde

Foreninger, der har modtaget § 18-midler til frivilligt socialt arbejde, skal aflægge regnskab for det bevilgede tilskud. Det gøres ved at udfylde skemaet Regnskab for bevilget støtte fra § 18-puljen.

Skemaet skal udfyldes senest den 1. april.

Der skal samtidig vedhæftes et tilskudsregnskab for det beløb, Frederikssund Kommune har bevilget. Hvor der er tale om helt eller delvist landsdækkende større organisationer, kan tilskudsregnskabet eventuelt erstattes af et regnskab for organisationens samlede frivillige indsats, godkendt af revisor.

Der skal ikke vedlægges bilag, kvitteringer, faktura, boner mm. Dette skal gemmes i foreningen i 3 år, og fremvises ved eventuel revision.

Vi gør opmærksom på, at samtlige felter skal udfyldes.

Returmidler fra § 18-puljen skal indbetales til Den Danske Bank, reg. nr. 4319 konto 3430 270 303 være mærket '§ 18 Retur, 599 03 115 03'

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt kulturogfritid@frederikssund.dk

CVR-nr. og NemKonto

Alle foreninger skal have et CVR-nr samt en NemKonto, hvis de modtager tilskud fra en offentlig myndighed.

Det betyder at alle ansøgninger om tilskud efter Servicelovens § 18, fremover skal have påført CVR-nr og NemKonto på ansøgningsskemaet før et eventuelt bevilget tilskud kan udbetales.

Foreninger kan gratis registrere sig online og få et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Når I modtager CVR-nummeret kontakter I jeres pengeinstitut, som indberetter foreningskontoen som NemKonto.

Fornyelse af CVR-nr.

Foreningen skal huske at genforny sit cvr. nr. hvert 3. år, da cvr. nummeret ellers bliver lukket. Fornyelsen foretages via Virk.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål omkring frivilligt socialt arbejde kan rettes til Katrine Jakobsen i Sekretariatet for Kultur-, idræts- og frivillighed på 47 35 10 00 eller kulturogfritid@frederikssund.dk

Vil du vide mere om hvordan Frederikssund Kommune passer på dine data.