Frederikssund Kommunes logo

Bevilget §18 tilskud for 2024


AnsøgereBevilget kr.
Fjordvennerne11.000
Foreningen Dina5.000
Frivillighuset20.000
Børns Vilkår16.000
Ældre Sagen Frederikssund, Bisidderne4.400

Ældre Sagen Frederikssund, Fællesspisning

2.000
Ældre Sagen Frederikssund, Besøgsordning6.000
Ældre Sagen Frederikssund, Stolegymnastik4.000
Ældre Sagen Frederikssund, Vågetjenesten15.200
Ældre Sagen Frederikssund, Den hjælpende hånd6.000
Ældre Sagen Frederikssund, Demensvenner17.500
Ældre Sagen Frederikssund, Telefonstjernen7.500
Bedre Psykiatri Frederikssund10.000
Parkinsoncafe Frederikssund15.000
Hjerneskadeforeningen, Egedal-Frederikssund16.200
Foreningen Danske Døvblinde FDDB3.014
Foreningen Den Boligsociale Fond2.000
Ældre Sagen Skibby, Besøgsvenner7.800
Ældre Sagen Skibby, Telefonstjernen4.500
Foreningen FAR5.000
Mødrehjælpen Egedal-Frederikssund, Sommertur45.000
Mødrehjælpen Egedal-Frederikssund, LegeJunglen10.500
Hjernesagen Nordsjælland,12.000
Team 201040.000
IF Vikingerne60.000
Ældre Sagen Jægerspris, Samlet ansøgning11.300
Røde Kors, Frederikssund Skibby6.000
Ungdommens Røde Kors15.000
Gadespejlene Frederikssund15.000
OCD Foreningen6.000
FRIGs8.743
Frivillig Natteravn Slangerup5.000