Frederikssund Kommunes logo

Oversigt over bevilget §18 tilskud for 2022


Ansøgere

Bevilget

 
Ældre Sagen Frederikssund (stolegymnastik)7.000kr.
Ældre Sagen Frederikssund (besøgsordning)20.000kr.
Ældre Sagen Frederikssund (Tryghedsopkald)10.000kr.
Børns Vilkår30.000kr.
Foreningen Den Boligsociale Fond10.000kr.
Foreningen Danske DøvBlinde FDDB2.926kr.
Hjerteforeningen Frederikssund18.000kr.
Dansk Blindesamfund Nordsjælland6.000kr.
Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen, Frederikssund30.000kr.
Frivillige på Omsorgscenter De 3 Ege25.000kr.
Bedre Psykiatri Frederikssund Afd.32.000kr.
Hjerneskadeforeningen, Lokal afd. Egedal-Frederikssund19.900kr.
Frivillige på Omsorgscentret Nordhøj 15.200kr.
Astma- Allergi Foreningen (Luftballonen)7.300kr.
Hjernesagen i Nordsjælland25.000kr.
Parkinsoncafe Frederikssund16.000kr.
Lokalafdeling SIND23.000kr.
Gadespejlene i Frederikssund 10.000kr.
Samrådet Jægerspris, (Telefonstjernen)9.000kr.
Danske Seniorer Skibby (madpakketur)4.000kr.
Danske Seniorer Skibby (underholdning og foredrag)10.000kr.
Danske Seniorer Skibby (oplevelsestur med bus)16.000kr.
Frivillighuset15.000kr.
Ældre Sagen Frederikssund (fællesspisning)3.250kr.
Ældre Sagen Frederikssund (Bisidder)4.900kr.
Ældre Sagen Frederikssund (Vågetjenesten)17.000kr.
Ældre Sagen Frederikssund (demensvenner)13.000kr.
Ældre Sagen Frederikssund (Den hjælpende hånd)6.000kr.
Ældre Sagen Skibby (stolemotion i hjemmet)3.500kr.
Ældre Sagen Skibby (Besøgsvenner)21.000kr.
Ældre Sagen Skibby (Telefonstjernen/tryghedsopkald)4.500kr.