Frederikssund Kommunes logo

Regler for benyttelse af udstillingslokalerne i Langes Magasin

Efter ansøgning kan udstillingslokalet lånes af såvel lokale som udenbys kunstnere. Ved sammenfald af ønsker om udstillingsperiode har lokale kunstnere fortrinsret.

Udstillingslokalet kan benyttes til udstillinger, koncerter og lignende.

Udstillingslokalet kan ved henvendelse til Kultur- og fritidssekretariatet reserveres for indeværende og førstkommende år.

Det er ansøgeren, der har ansvaret for at lokalerne afleveres i henhold til reglerne for udlån.

Ved udstillinger skal arrangøren selv sørge for ophængning og nedtagning af udstillingen.

Det er ikke tilladt at slå søm i væggene, men små stifter i bjælkerne kan tillades. Stifterne skal fjernes igen ved nedtagning af udstillingen.

Podierne skal sættes på plads efter anvendelsen, glasmontrerne må ikke anvendes som podier.

Borde og stole til udstillingslokalet er i depotet ved udstillingslokalet, og skal efter endt brug sættes på plads i depotet igen.

Brugt service skal vaskes op og sættes på plads.

Køleskabet skal tømmes for madvarer.

Eventuelle flasker skal fjernes.

Brugerne kan udelukkes fra brug af lokalerne såfremt reglerne ikke bliver overholdt.

I tvivlsspørgsmål fortolkes reglerne af Kultur- og fritidsudvalget.

Vedtaget i Job, erhverv og kultur den 6. februar 2008.