Frederikssund Kommunes logo

Regler for benyttelse af mødelokalerne i Langes Magasin

Lokalerne er beliggende, Østergade 3 B, 3600 Frederikssund.

Mødelokalerne i Langes Magasin kan lånes af klubber, foreninger, aftenskoler og enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Frederikssund kommune.

Mødelokalerne kan benyttes til møder, foreningsfester o.lign. Ved periodelån, dvs. lån på faste ugedage for en længere periode, kan der blive tale om aflysninger i forbindelse med enkeltarrangementer – f.eks. ved større møder, udstillinger, foredrag og lignende. En gang om året bliver ansøgningsfrister annonceret i en lokal avis og på Frederikssund kommunes hjemmeside.

Store Mødelokale:
Efter ansøgning kan det tildeles som fast mødelokale mandage, tirsdage, onsdage og torsdage mellem kl. 12 og 18. I alle andre tidsrum og dage kan foreninger principielt kun få tildelt en dato pr. måned.

Lille mødelokale:
Efter ansøgning kan det tildeles som fast mødelokale mandage, tirsdage, onsdage og torsdage mellem kl. 12 og 23. I alle andre tidsrum og dage kan foreninger principielt kun få tildelt en dato pr. måned.

Tidsrummet 8-12 er for begge lokalers vedkommende disponeret til Rådhusets mødevirksomhed.

Lokalerne kan ikke benyttes af enkeltpersoner til private fester, receptioner og lignende. Det er ansøgeren, der har ansvaret for at lokalerne afleveres i henhold til reglerne for udlån.
Arrangøren skal selv sørge for opstilling af borde, stole m.v. Efter endt brug skal møblerne stilles i henhold til møbleringsplanen, der er ophængt i møde- og udstillingslokalerne.
Møblerne fra 1. sal må ikke flyttes til udstillingslokalet. Borde og stole til udstillingslokalet er i depotet ved udstillingslokalet og skal efter endt brug sættes på plads i depotet igen.

  • Brugt service skal vaskes op og sættes på plads.
  • Køleskabet skal tømmes for madvarer.
  • Eventuelle flasker skal fjernes.

Arrangører kan udelukkes fra brug af lokalerne såfremt reglerne ikke bliver overholdt. I tvivlsspørgsmål fortolkes reglerne af kultur og fritidsudvalget

Vedtaget i Job, erhverv og kultur den 6. februar 2008.