Frederikssund Kommunes logo
24. maj 2024

Ventetid på byggetilladelser er faldet væsentligt

I november 2023 var der lang ventetid for at få behandlet en byggesag hos Frederikssund Kommune. Men siden da har Byrådet afsat penge til flere medarbejdere i byggesagsafdelingen, og samtidig har man arbejdet med de interne arbejdsgange, så ventetiden nu er væsentlig reduceret.

På Plan og tekniks møde i maj kunne politikerne således læse, at ventetiden på sager om nyt byggeri fra november 2023 til april 2024 er faldet fra 14 til 7 måneder, og ventetiden på sager om erhvervsbyggeri er faldet fra 9 til 6 måneder.

- Frederikssund Kommunes fokus på bosætning og tiltrækning af erhverv og arbejdspladser, kræver at administrationen er gearet til de politiske ambitioner. Derfor er det en meget positiv udvikling, vi ser på byggesagsområdet, og det glæder mig, at den ekstra bevilling til flere medarbejdere ser ud til at have den ønskede effekt. Vi er naturligvis ikke i mål endnu, for vores ambition er at få ventetiderne endnu længere ned, hvilket også er den udvikling vi forventer at se, hen over resten af året, siger formanden for Plan og teknik, Kirsten Weiland (N).

Mange flere byggetilladelser

Det store fald i ventetiden på byggesagsbehandling afspejler, at administrationen i første kvartal af 2024 traf afgørelse i 66 byggesager. Til sammenligning blev der i første kvartal 2023 truffet afgørelse i 32 byggesager.

Den øgede produktivitet skyldes dels, at der er ansat flere byggesagsbehandlere. Og dels at der er blevet arbejdet meget med at effektivisere rekrutterings- og oplæringsprocesserne, så de nye sagsbehandlere hurtigere arbejder selvstændigt. Desuden er der indført en indledende gennemgang af indkomne byggesager, så man sikrer, at sagerne er fuldt oplyst, når selve sagsbehandlingen begynder.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du forbereder et byggeprojekt, kan du selv medvirke til, at sagsbehandlingen går så smidigt som muligt. Ansøgninger der er tilstrækkeligt oplyste, vil hurtigere komme i kø til en sagsbehandler, og vil som regel også få en hurtigere sagsbehandling når ansøgningen er tildelt en byggesagsbehandler. Derfor er det en god ide, at se nærmere på hvilke oplysninger din ansøgning skal indeholde.

Det kan du finde hjælp til på kommunens hjemmeside for byggesagsbehandling.

Du kan også løbende følge med i den aktuelle ventetid, som opdateres månedligt på kommunens hjemmeside.