Frederikssund Kommunes logo
5. september 2022

Veloverstået workshop om handicap- og psykiatripolitikken

Den 17. august 2022 afholdt udvalget for Social og sundhed workshop om revision af kommunens handicap- og psykiatripolitik. Omkring 35 deltagere drøftede, hvad kommunen skal have fokus på i forhold til handicap- og psykiatriområdet for at udpege temaer, som kan indgå i politikken som indsatsområder og målsætninger.

Bred og inddragende proces

I foråret 2019 godkendte det daværende Byråd en Handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune. Politikken har udløb i 2022, hvorfor udvalget for Social og sundhed havde inviteret til workshop om revision af politikken på Elværket i Frederikssund.

Formand for Social- og sundhed, Anne Sofie Uhrskov (V), var glad for den store opbakning til arrangementet:

- I udvalget har vi ønsket en bred og inddragende proces med input fra interesserede borgere, foreninger, råd, politikere og medarbejdere, og derfor er jeg rigtig glad for opbakningen til workshoppen. Jeg synes, at der var nogle rigtig interessante og givtige drøftelser, siger hun.

Oplæg om livskvalitet og input fra borgere

Mie Maar Andersen, konsulent, Ph.d. hos Videnscenter om handicap var inviteret til at lave et oplæg om livskvalitet blandt mennesker med fysiske og/eller psykiske handicap, der kunne inspirere deltagerne.

Derudover bestod workshoppen af drøftelser i mindre grupper. Drøftelserne berørte mange forskellige temaer, blandt andet bedre information og kommunikation om tilbud, muligheder og rettigheder, vigtigheden af korrekt og effektiv sagsbehandling samt vigtigheden af fagligt dygtigt personale.

Efterfølgende er der lavet en opsamling af workshoppen med Mie Maar Andersens slides.

På med arbejdshandskerne

- I Social og sundhed har vi taget arbejdshandskerne på, og ser frem til at arbejde videre med at revidere handicap- og psykiatripolitikken. Jeg er overbevist om, at vi på baggrund af dagens workshop får en politik, der kan medvirke til at sætte en god retning for de politiske visioner og målsætninger for området, siger Anne Sofie Uhrskov efter workshoppen.