Frederikssund Kommunes logo
5. september 2022

Kom på naturvandring i Græse Ådal

Græse Ådal er et godt eksempel på et naturområde, der rummer både natur og mulighed for aktiviteter. På naturvandringen vil der også være mulighed for at tale om andre områder i kommunen. Målet er at få supplerende input og idéer til handleplanen til kommunens nye naturstrategi, der snart er under udarbejdelse. Input og idéer kan også registreres på kommunens digitale portal www.vi.skaber.frederikssund.dk. Høringsperioden går til den 25. september 2022.

Græse Ådal med fjorden i baggrunden. Foto: Frederikssund Kommune.Græse Ådal med fjorden i baggrunden.

Foto: Frederikssund Kommune.

Kom frisk

Vandringen finder sted:

Torsdag den 15. september 2022 kl. 15:00 (Varighed 2 timer.)

Vi mødes ved Frederikssund svæveflyveplads ved Ellehammervej.

Husk gummistøvler, evt. kikkert og passende påklædning. Naturafdelingen medbringer kort og relevant materiale, som vi kan kigge på i undervejs. Der vil blive serveret en kildevand til vandringen.

Tilmelding

Tilmelding til borgervandring skal ske til natur@frederikssund.dk – alle er velkomne.

Hvad er Naturhandleplan 2022-27?

Naturhandleplan 2022-27 skal sikre fremdrift i mål og indsatser beskrevet i Naturstrategien 2022-2027 i en 5-årig periode. Handleplanen skal prioritere indsatserne både på private og kommunale naturområder og eventuelle potentielle naturområder og sikre ressourcerne. Målet for naturen er at:

  • Stoppe tabet af og øge biodiversiteten
  • Bevare og udvikle eksisterende natur
  • Skabe sammenhæng mellem naturområder

Har du idéer eller forslag til, hvordan vi kan arbejde med ovenstående målsætninger, så kan du komme med input på vandringen, sende dine forslag i en e-mail på natur@frederikssund.dk eller registrere dem på www.vi.skaber.frederikssund.dk, hvor der tillige er et kort over naturområder. Dine forslag skal være indkommet senest den 25. september 2022.

Kort over Græse Ådal.Kort over Græse Ådal.