Frederikssund Kommunes logo
1. september 2022

Byrådet godkender projekt til Kultur- og Havnebadet

Frederikssund Kommune får et nyt Kultur- og Havnebad beliggende ved Tippen ud for indsejlingen til Frederikssund Kulturhavn. Tidligere har Byrådet valgt totalentreprenør Per Aarsleff A/S til opgaven og på Byrådets møde onsdag den 31. august skulle entreprenørens samlede projektmateriale så behandles.

Et svømmetag tættere på

Projektmaterialet beskriver blandt andet Kultur- og Havnebadets udformning, valg af materialer, indretning, faciliteter mv. Totalentreprenøren afleverede det samlede projektforslag til Frederikssund Kommune den 17. august, og undervejs i arbejdet har projektets styregruppe bestående af repræsentanter for administration, Frederikssund Ny Initiativråd og A.P. Møllerfonden løbende været orienteret og har godkendt projektet.

Tilbage var således Byrådets behandling, og her blev projektforslaget godkendt.

Tilladelser skal på plads

Inden selve arbejdet med byggeriet af Kultur- og Havnebadet kan begynde, skal der foreligge en byggetilladelse. Da det ikke er et almindeligt byggeri på land, vil det både kræve dokumentation for at opfylde Bygningsreglementet og Lov om sikkerhed til søs.

Samtidig med Byrådets godkendelse af projektet blev det således besluttet at sende materialet videre til byggesagsbehandling. Det er en proces, der forventes at tage 2-3 mdr. Til det arbejde og eventuelle justeringer frigav Byrådet 2 mio. kr. af de anlægsmidler, der er afsat til Kultur- og Havnebadet.

Byrådet vil senere blive forelagt en ny sag om at sætte byggeriet i gang.

Skitse af Kultur og Havnebadet.Skitse af Kultur og Havnebadet.