Frederikssund Kommunes logo
31. oktober 2022

Godt på vej til uddannelse

Hvad kan vi gøre for at få flest mulige af de unge til at starte på en ungdomsuddannelse og gennemføre den?

Det er omdrejningspunktet for arbejdet i UU Frederikssund. Derfor informerer UU Frederikssund bredt om uddannelse til både elever og forældre i Frederikssund Kommune.

I uge 43 inviterede UU Frederikssund og Campus Frederikssund til uddannelsesaften over to dage på Campus Frederikssund, hvor mere end 500 elever og forældre i 8. – 10. klasse deltog hver aften. Her kom studerende og oplægsholdere fra både erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, FGU og 10. klasse for at fortælle om de forskellige uddannelsesmuligheder og ungdomslivet på skolerne.

Elever og forældre samlet og lytter til oplæg. Foto: Frederikssund Kommune.Elever og forældre samlet og lytter til oplæg.

Skal lære sig selv at kende

Det er et stort skridt for unge at vælge og begynde på en ungdomsuddannelse, og for at kunne foretage et uddannelsesvalg skal de lære sig selv at kende. De skal reflektere over fremtiden og kende deres egne styrker, begrænsninger, interesser og muligheder.

De unge skal have fat i rattet i hele valgprocessen, for det er med til at motivere, når de starter på ungdomsuddannelsen. Denne motivation kommer indefra, når der er noget, man rigtig gerne vil. Derfor er det væsentligt, at både elever og forældre opnår et bredt kendskab til uddannelsesmulighederne, så de er klædt på til at træffe et kvalificeret valg på et oplyst grundlag.

Elever og deres forældre i gangene på Campus Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.Elever og deres forældre i gangene på Campus Frederikssund.

Forældrene er vigtige medspillere

Erfaringen viser, at det er vigtigt at inddrage forældrene i hele processen omkring refleksion og valg af ungdomsuddannelse, så de er med til at ’udfordre’ eleverne på valget. Professor i uddannelsesvejledning, Rie Thomsen, opfordrer forældrene til at være åbne, nysgerrige, støttende og konkrete samt deltagende i hele processen. Det kan de for eksempel være ved at tage med eleverne ud at besøge ungdomsuddannelserne og ved at deltage i åbent hus-arrangementer og uddannelsesaftener.

På Youtube kan du høre Rie Thomsens vedkommende og praksisnære råd til forældre.

På uu.frederikssund.dk kan de se flere videoer om unge og valg af ungdomsuddannelse.

Mange muligheder for de unge

To af de unge, der besøgte uddannelsesaftener er Emil og Mads. De havde taget henholdsvis far og mor med sig ind for at høre om de mange muligheder.

Emil fra Jægerspris Skole var sammen med sin far inde og høre om STX og HHX. Emil skal på idrætsefterskole i 10.vklasse og vælger muligvis HHX efterfølgende, da han er glad for matematik, regnskab og innovation. Emil fortæller, at det har været fedt at høre om de forskellige muligheder.

Emil med sin far og uddannelsesvejleder Torben Florin. Foto: Frederikssund Kommune.Emil med sin far og uddannelsesvejleder Torben Florin.

Mads fra Sigerslevøster Privatskole er på U/Nord med sin mor for at høre om elektrikeruddannelsen. Mads vil gerne tage elektrikeruddannelsen efter grundskolen, men har samtidig en drøm om at blive politibetjent på sigt. Mads fortæller, at det er vigtigt for ham at have en anden uddannelse at falde tilbage på, hvis han på et tidspunkt skulle miste lysten til politijobbet.

Mads med sin mor og uddannelsesvejleder Torben Florin. Foto: Frederikssund Kommune.Mads med sin mor og uddannelsesvejleder Torben Florin.

Fakta

For at hjælpe elever og forældre til at blive klar til at vælge ungdomsuddannelse, tilbyder UU Frederikssund:

  • Kollektiv og individuel vejledning for elever i 7-10. klasse.
  • Introduktionskurser og Brobygningskurser, hvor eleverne kan prøve at være elev på en ungdomsuddannelse.
  • Erhvervspraktik og virksomhedsbesøg i samarbejde med Frederikssund Erhverv.
  • Årlig uddannelsesaften, hvor elever og forældre kan møde studerende fra både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
  • Forældremøder og andre forældresamarbejder, der hjælper forældrene til at blive gode medspillere for deres børn i uddannelsesvalget.

Foto: Frederikssund Kommune