Frederikssund Kommunes logo
1. marts 2022

Midlertidigt lukket for Flextur

Opdateret 8. marts 2022:
Movia oplyser, at det fra den 8. marts igen vil være muligt at bestille flextur.

--

Movia har sendt nedenstående information til kommuner og regioner:

Movia har fået kapacitetsproblemer efter indførelse af nye kontrakter på flextrafikområdet tirsdag den 1. marts.

Movia har tidligere informeret om de vanskeligheder operatørerne i flextrafik oplever i forhold til at skaffe kapacitet, grundet chaufførmangel og leveringsproblemer for materiel.

I forbindelse med driftsstart på nye kontrakter den 1. marts, har Movia oplevet leverancesvigt fra flere store leverandører, som ikke har leveret de vogne, de havde forpligtet sig til. Movia har derfor set sig nødsaget til at lukke for flexture i dag (1. marts) og foreløbig frem til og med mandag den 7. marts 2022.

Med denne beslutning forventer Movia at kunne gennemføre handicapkørsel, patientbefordring og kommunalt visiterede ture.

Movia arbejder på at finde løsninger, således at det igen bliver muligt at tilbyde flextur.

Movia beklager, at det har været nødvendigt at gennemføre dette tiltag, og at det i de første dage vil være nødvendigt at acceptere, det bliver sværere at blive kørt på det tidspunkt, man ønsker.

I indeværende uge vil der komme eksempler på at Movia meddeler enkelte kunder, at deres kørsel ikke kan gennemføres. I tilfælde af at en allerede aftalt tur aflyses, vil Movia dække eventuelle udgifter til en alternativ befordring.