Frederikssund Kommunes logo
9. maj 2022

Pas på ynglefuglene, når du lufter hunden

Frederikssund Kommune får en del henvendelser fra borgere, der er bekymrede for ynglefuglene i og ved fjordene. Henvendelserne drejer sig ofte om løse hunde, der løber rundt i områder med ynglefugle eller i indhegninger med græssende dyr.

Fuglereder kan ligge på jorden

Nogle af fjordens fuglearter har rederne liggende på jorden. Sådan en rede er svær at se på afstand og en flexline hindrer ikke hunden i at forstyrre ynglende fugle på reden, da hundens ejer ofte ikke når at reagere, før det er for sent, og fuglen er fløjet fra reden.

Derfor skal hunde i udgangspunktet altid være i snor i naturen, med mindre man befinder sig i en hundeskov. Læs mere om at have hunden med i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside.

Øer og holme i fjorden er fredet

Øerne og holmene i fjorden er fredet for at sikre fuglenes ynglemuligheder. Derfor er det forbudt at gå i land på øerne og holmene fra 1. april til 15. juli og i samme periode er der endvidere forbud mod færdsel inden for en afstand på 50 meter fra øerne. Det er derfor ikke tilladt f.eks. ved lavvande at gå ud til Stenø i Roskilde Fjord.

Læs mere om reglerne i bekendtgørelsen om Roskilde Fjord Vildtreservat.

Fugleæg i rede. Foto: Nynne Sørgaard.

Foto: Nynne Sørgaard.