Frederikssund Kommunes logo
25. maj 2022

Borgermøde om budget 2023

Tirsdag den 7. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde om Budget 2023. På mødet kan du høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2023 og overslagsårene.

Der vil desuden være oplæg ud fra virkelighedsnære temaer og dilemmaer samt mulighed for at stille spørgsmål og drøfte dilemmaer med politikerne.

Indenfor hvert tema får udvalgsformændene ca. 5 minutter til at præsentere nogle dilemmaer, som Byrådet potentielt skal tage stilling til i forbindelse med budgetlægningen. På baggrund af præsentationen får deltagerne mulighed for at stille spørgsmål, reflektere over og udfordre dilemmaerne.

Mødet holdes i Byrådssalen på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund fra kl. 19.00 – 21.30. Du har også mulighed for at følge med og stille spørgsmål hjemmefra via livestreaming.

Tilmelding

På vores side om borgermødet kan du læse programmet for mødet og se, hvordan du tilmelder dig.