Frederikssund Kommunes logo
1. juli 2022

Vejarbejde på Møllevej i Jægerspris

Den 2. juni 2020 blev lokalplan 135 for boligområde ved Møllevej i Jægerspris (Elmehøj) vedtaget. Det nye boligområde er planlagt bebygget med 63 tæt-lave boliger. Der bliver tale om et lukket område med en stamvej og tre boligveje. Fra området er der stiforbindelse til Hannelundsvej.

Nye venstresvingsbaner

Stamvejen tilsluttes Møllevej i et nyt T-kryds, og indkørslen til den nye vej sikres med en ny venstresvingsbane. Samtidig vil der også blive etableret en ny venstresvingsbane ind til skolen. Endvidere bliver der etableret en overgang til fodgængere og cyklister nord for venstresvingbanerne, og endelig vil vejbelysningen på stedet også blive udskiftet.

Projektet ventes at være færdigt i slutningen af august. Møllevej vil hele tiden være åben for trafik i begge retninger, og der vil i perioder være opsat signalregulering.

Frederikssund Kommunes afdeling Vej og Trafik har godkendt det fremsendte vejprojekt. Som en del af godkendelsen af vejprojektet er der bl.a. udarbejdet en såkaldt trafiksikkerhedsrevision, som er en kvalitetsmæssig granskning af alle trafiksikkerhedsmæssige forhold i projektet.

Nye vejnavne

Den nye vej ind til det nye boligområde får navnet Toftekær og boligvejene kommer til at hedde Guldager, Guldagerhøj og Guldagermark.

Bygherre er Milton Huse, Horsens. Byggemodningen er projekteret af Rådgivende Ingeniør: NIRAS, Odense. Det lokale entreprenørfirma Druedalsvejens Entreprenørforretning udfører byggemodningsarbejdet.

Forberedelse af vejarbejde på Møllevej i Jægerspris. Foto: Frederikssund Kommune.Forberedelse af vejarbejde på Møllevej i Jægerspris.

Foto: Frederikssund Kommune.