Frederikssund Kommunes logo
14. juli 2022

Nye kurser og puljer for foreninger og aftenskoler

Folkeoplysningsudvalget har besluttet at tilbyde foreninger og aftenskoler tre spændende kurser, som er aktuelle og relevante for alle typer foreninger og aftenskoler.

Kurserne, som afholdes i september, oktober og november 2022, er for de foreninger og aftenskoler, der har lyst til at lære mere om inklusion i foreningslivet, foreningsudvikling og god ledelse af frivillige samt hvordan man laver en god fondsansøgning.

- Vi har i udvalget gennem årene efterhånden udviklet en tradition for at udbyde kurser i ledelse og foreningsdrift. Således også i år. Men da vi foreløbig i år og næste år også har fokus på inklusion i foreningslivet, både for flygtninge og andre som af sociale eller økonomiske grunde ellers ikke kan deltage i foreningslivet, så har vi også særligt fokus på de temaer i vores kurser, fortæller formand for Folkeoplysningsudvalget, Kenneth Jensen (A).

Du kan læse mere om kurserne samt tilmelde dig på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Nye puljer

Folkeoplysningsudvalget har også besluttet at oprette to puljer.

Initiativpuljen 2022 er i tråd med de særlige indsatser, og kan søges af foreninger og aftenskoler, der vil sætte gang i nye initiativer. Det kan være alt fra initiativer målrettet udsatte grupper, arbejde med at fremme det frivillige engagement eller helt nye aktiviteter.

Internationalt samarbejde 2022 er en pulje, hvor der kan søges om tilskud til stævner og arrangementer, der afholdes uden for Danmark.

Med de to ekstra puljer ønsker udvalget, ud over at støtte nye initiativer og samarbejder i kommunens foreninger og aftenskoler generelt, også specifikt at give mulighed for yderligere økonomisk støtte til initiativer for særligt udsatte målgrupper eller aktiviteter som fremmer det frivillige engagement. Navnlig det sidste skal ifølge Kenneth Jensen også ses som en mulighed for en ekstra håndsrækning efter Covid-19:

 - Vi hører fra foreningslivet over en bred kam, at det har vist sig svært at rekruttere ledere og frivillige i foreningerne i år, hvor der ellers er mulighed for normal aktivitet igen. Ligeledes har det internationale samarbejde haft svære kår de sidste par år, så det vil vi gerne prøve at stimulere med de to puljer.