Frederikssund Kommunes logo
1. juli 2022

Frederikssund Bibliotekerne får millionbevilling

Frederikssund Bibliotekerne har i alt fået 1.196.060 kr., som skal bruges til at virkeliggøre tre udviklingsprojekter over de næste to år. Støtten fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre viser, at det Frederikssund Bibliotekerne arbejder med er relevante og kvalitetsmæssigt rigtig gode projekter.

Projekterne, som har opnået støtte, er:

Oplæsning som performativ og samskabende aktivitet

Med fokus på oplæsning som en performativ og samskabende aktivitet vil projektet skabe fælles læseglæde og en synlig og styrket læsekultur. Målet er, at eleverne i 7. klasse mærker glæde ved at videreformidle velforberedte oplæsninger for 2. klasse, og at eleverne i 2. klasse mærker oplæsningerne med indlevelse. Målet er også, at se på nye muligheder for samarbejde mellem folkebibliotek og skoler/PLC'er (pædagogiske læringscentre) i forhold til at understøtte et mere lystfyldt og frivilligt tilvalg at litteratur.

Tilskud: 325.000 kr.

LÆR - FORSTÅ - GRO: 2030- skove i Frederikssund

Projektets parter vil rejse to 2030- skove i Frederikssund med henblik på at koble lærings-, kultur- og fællesskabsforløb på, så kommunens borgere, børn, unge og voksne, kan tilegne sig viden om grøn omstilling, bæredygtighed, biodiversitet og klimaet på en konkret måde. Borgerne vil i forskellige regi også lære at omsætte denne viden til handling. Afsluttende vil alle erfaringer, empiri og lærervejledninger samles til et samlet dokument, som kan deles med lignende institutioner i andre kommuner.

Tilskud 754.860 kr.

Frederikssund Forfatterskaber

Frederikssund Forfatterskaber er et samarbejdsprojekt mellem Frederikssund Bibliotekerne og Forfatternetværket i Frederikssund. Vi vil udvikle og afholde en række workshops, som styrker udviklingsmulighederne og talentudviklingen blandt forfatterspirer i Frederikssund. Undervejs vil vi skabe grundlag for fællesskab og netværksdannelse. Formålet er, at forløbene efterfølgende skal udmønte sig til egentlige skrivegrupper for de deltagende, så forfatterskabet som kunstnerisk udtryksform styrkes.

Tilskud: 116.200 kr.

Frederikssund Bibliotekerne skal arbejde med de tre udviklingsprojekter over de næste to år.