Frederikssund Kommunes logo
26. august 2022

Høring om budgetforslag 2023-2026 

Administrationens budgetforslag for 2023-2026 blev behandlet i Økonomiudvalget den 24. august. Økonomiudvalget besluttede at oversende et bruttokatalog af mulige budgetinitiativer til Byrådets 1. behandling og udsender dem samtidig i høring i perioden fra den 26. august til den 9. september 2022. Indkomne input i den forbindelse vil indgå i den videre budgetproces.

Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted den 31. august 2022.

Den 1. september 2022 vil der blive afholdt borgermøde i byrådssalen, Torvet 2 i Frederikssund. Der vil også være mulighed for at deltage online, ligesom ved borgermødet i juni måned. 

- I Byrådet kigger vi ind i nogle svære prioriteringer, når næste års budget skal lægges i efteråret. Frederikssund Kommune har grundlæggende en god økonomistyring, men på baggrund af aftale mellem KL og Regeringen skal vi i kommunerne overholde et loft for serviceudgifter og anlægsudgifter. De samlede økonomiske rammer for kommunerne er således begrænsede, og det betyder, at vi ikke kan gøre alt det, vi gerne ville, siger borgmester Tina Tving Stauning (A) og tilføjer:

- Jeg håber, at borgerne i Frederikssund Kommune vil benytte lejligheden til at komme med input til os politikere i forhold til de administrativt udarbejdede forslag til budgetkorrektioner. Det vil vi gerne høre borgernes mening om inden de politiske forhandlinger om budget. Alle høringssvarene vil efterfølgende indgå i de politiske budgetforhandlinger om budget 2023-2026 den 16. – 18. september.

Byrådet 2. behandler – og vedtager – budget 2023-2026 onsdag den 12. oktober 2022.

Høring

Budgethøringen varer fra den 26. august til den 9. september. Du kan finde høringsmaterialet her på hjemmesiden, hvor du også kan afgive et høringssvar.

Borgermøde

Der er I høringsperioden afholdt et borgermøde.
Mødet blev afholdt i byrådssalen, torsdag den 1. september, med mulighed for at deltage online, ligesom ved borgermødet i juni.