Frederikssund Kommunes logo
15. september 2021

Forlænget sagsbehandlingstid for ydelsesområdet

Frederikssund Kommune skifter til et nyt IT-system (KY – Kommunernes Ydelsessystem) til udbetaling af forsørgelses- og enkeltydelser i perioden 20. september – 15. oktober 2021. I den forbindelse skal der ske en manuel migrering/overflytning af alle sager. Det nye system er obligatorisk og skal bruges i alle landets kommuner. Systemet består af et fagsystem til kommunen og en selvbetjeningsløsning til borgerne.

Der vil i forbindelse med arbejdet med implementeringen være lukket i ovennævnte periode. Dette gælder for både telefoniske og personlige henvendelser fra borgere og virksomheder. 

Hvad betyder det for dig?

Overgangen til det nye system betyder, at der vil være længere sagsbehandlingstid i perioden hen over efteråret. Dette gælder både for borgere og virksomheder. Vi gør selvfølgelig vores bedste for at behandle sagerne hurtigst muligt.

Længere sagsbehandlingstid vil have betydning for nye ansøgninger om forsørgelse, samt enkeltydelser, danskbonus, løntilskud m.m. For dig, der har ændringer eller spørgsmål til din ydelsessag, vil der i perioden gå længere tid med sagsbehandlingen. Løbende ydelser forventes at blive udbetalt rettidigt. Akutte situationer håndteres af det etablerede nødberedskab.

Selvom sagsbehandlingstiden er forlænget, er det fortsat vigtigt, at du som borger eller arbejdsgiver overholder de angivne tidsfrister, da det ellers kan have betydning for din berettigelse til en ydelse.