Frederikssund Kommunes logo
22. februar 2021

Smittetallet er lavt i Frederikssund Kommune

På blot en uge er smittetallet for Frederikssund Kommune faldet fra 41 smittede borgere søndag den 14. februar til ni smittede de seneste syv dage søndag den 21. februar. Samtidig bliver flere og flere af kommunens ældre vaccineret, og det forventes, at vaccinationsprogrammet vil accelerere i de kommende uger i takt med at Danmark modtager flere vacciner.

Smitteopsporing

Frederikssund Kommune begyndte mandag den 15. februar at hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing blandt borgerne. Det er i første omgang Sundhedsplejen, der står for denne opgave alle ugens dage. Opgaven omfatter opringning til de nysmittede borgere, som styrelsen ikke har fået fat i inden for de første 24 timer og isolationsopkald på 3. dagen, hvor den smittede kontaktes og høres om behov for isolation med mere. Sundhedsplejerskerne oplever, at opringningerne er blevet vel modtaget af de smittede borgere.

Kviktest af medarbejdere

 I den forgangne uge har SOS international kviktestet i alt 231 medarbejdere, og både børnehuse og sociale institutioner har haft besøg af testbilen. Desværre har der endnu en gang været udfordringer med leverandøren, som blandt andet er udeblevet fra aftaler. Region Hovedstaden har meddelt, at de har justeret aftalen om hurtigtest med SOS International, og har indgået ny aftale med Copenhagen Medical. Det betyder, at Copenhagen Medical allerede fra mandag den 22. februar overtager mobile test i alle  kommuner i Region Hovedstaden.

 Frederikssund Kommune har meddelt regionen, at der er et stort ønske om et kvikteststed i kommunen. Regionen er gået i dialog med Copenhagen Medical om opgaven.

 På sundheds- og ældreområdet testes medarbejdere for fjerde uge i træk systematisk to gange ugentligt af et kommunalt testkorps. I uge syv er der gennemført 698 PCR-tests på plejepersonale. Ingen medarbejdere er testet positive, dog kendes de seneste testresultater ikke endnu.

Store vaccinedage

Torsdag den 18. februar blev dansesalen i Frederikssundhallen omdannet til vaccinationscenter. I alt blev 129 borgere i målgruppe 2 vaccineret (borgere på +65 år, som både modtager personlig og praktisk støtte fra kommunen). Dermed vurderes det, at Frederikssund Kommune er rigtig langt i vaccineringen af denne borgergruppe. Læs mere om vaccinationsdagen i nyheden "Over 100 borgere blev vaccineret i Frederikssund Hallen".

Allerede onsdag den 24. februar bliver der endnu en vaccinationsdag i Frederikssund Hallen. Denne gang for gruppen af +85 årige (målgruppe 3), der enten modtager personlig hjælp eller praktisk hjælp og har behov for kørsel. Der er ca. 150 borgere i denne gruppe, som bliver ringet op senest mandag den 22. februar. Alle +85 årige borgere har modtaget en invitation til vaccination, og rigtig mange forventes selv at komme til vaccination eventuelt med hjælp fra deres pårørende.

Derudover har alle medarbejdere i sundheds- og plejesektoren samt visse dele af den sociale sektor (målgruppe 4) modtaget en invitation i sin e-boks til vaccine med Astra Zeneca.

Den store vaccinationsindsats kan også ses på vaccinationsprocenten. I sidste uge havde 4 procent påbegyndt vaccination, svarende til 1.700 af kommunens borgere, og 3 procent, svarende til 1.300 borgere, var færdigvaccineret. I uge syv har 5 procent af kommunens borgere påbegyndt vaccination, hvilket er svarer til 2.159 borgere. I Region Hovedstaden har 4 procent af borgerne påbegyndt vaccination.

Vaccineglas oven på kanyle, der er ved at blive fyldt. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Vaccineglas oven på kanyle, der er ved at blive fyldt.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.