Frederikssund Kommunes logo
16. december 2021

Ny sundhedspolitik godkendt

Byrådet har godkendt den nye sundhedspolitik for perioden 2022 til 2026. Politikken hedder Sammen om Sundhed og har fokus på at alle borgere skal have mulighed for at leve et godt og aktivt liv i Frederikssund Kommune.

- Det er godt, at vi nu har en ny sundhedspolitik på plads og vedtaget af et enigt byråd. Sundhed har i de seneste to år fået en helt ny plads i vores alles bevidsthed. Coronaen har vist os, at sundhed kræver en fælles indsats på tværs af områder inden for kommunen, men også på tværs af offentlige institutioner, private aktører og foreningslivet. Det er der taget højde for i vores nye sundhedspolitik, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Også formanden for Social- og Sundhedsudvalget glæder sig over den nye politik:

- Det har været meget vigtigt for os, at sundhedspolitikken rammer bredt og har alle borgere med. Derfor har vi haft en inddragende proces med en bred gruppe af relevante mennesker, som har kunnet bidrage til at sikre, at politikken rammer rigtigt. Det har betydet, at vi er kommet frem til tre temaer, nemlig sundhedsfremme, mental sundhed og det nære sundhedsvæsen. Nu skal vi så arbejde videre med politikken og udarbejde handleplaner med konkrete indsatser for hvert af de tre temaer, siger Susanne Bettina Jørgensen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

I den inddragende proces har blandt andet været borgere, foreninger, private sundhedsaktører, politiske udvalg, ledere og medarbejdere på tværs af kommunen og relevante råd.

Sundhedspolitikken skal nu udmøntes i tværfaglige handleplaner, der inddrager relevante områder og aktører. Det sættes i gang i marts med et kick off arrangement, i forbindelse med at den nye sundhedsprofil udkommer. Dermed kan der tages afsæt i nyeste data om borgernes sundhed i Frederikssund Kommune.