Frederikssund Kommunes logo
16. december 2021

Kommuneplanen endeligt vedtaget

Hvert fjerde år skal der udarbejdes en ny kommuneplan. Planen beskriver Byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. På Byrådets møde onsdag den 15. december blev Kommuneplan 2021 – 2033 så endeligt vedtaget.

Sætter nye rammer

Arbejdet med planen blev indledt i 2019, hvor Frederikssund Byråd offentliggjorde Planstrategi 2019 med visioner og mål for kommunens udvikling og besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning.

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen af forslaget til kommuneplanen.

Forslaget til den nye kommuneplan har været i 10 ugers høring hen over sommeren 2021, ligesom der blev holdt et borgermøde om planen i august.

Enkelte ændringer

Ved Byrådets behandling af Kommuneplan 2021 – 2033 blev der vedtaget nogle få ændringer til det fremlagte forslag:

- En reduceret økologisk udpegning vest for Skuldelev (som beskrevet i notatet "Supplerende notat vedrørende økologisk forbindelse vest for Skuldelev").

- At administrationens anbefaling vedr. punkt 18 i Hvidbogen ikke anbefales.

- At drøftelserne med Vejdirektoratet fortsætter med henblik på flere og alternative løsningsforslag til trafikbetjening af Vinge og Frederikssund.

Hvis du har lyst til at dykke mere ned i kommuneplanen, så kan den nu vedtagne plan fra fredag d. 17. december ses på kommuneplanens hjemmeside.