Frederikssund Kommunes logo
11. august 2021

Velbesøgt møde om kommuneplanen

På borgermødet tirsdag den 10. august blev de godt 50 fremmødte borgere klogere på nogle af de mange emner forslaget til kommuneplanen indeholder.

- Kommuneplaner skal revideres en gang hver valgperiode og skal afspejle Byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling, forklarede borgmester John Schmidt Andersen (V), da han bød velkommen til borgermødet. Ud over at gennemgå aftenens program gjorde borgmesteren også opmærksom på, at forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 er i høring frem til den 9. september.

Ca. 50 borgere på stolerækker i Elværket lytter til oplæg om Kommuneplan 2021 - 2033. Foto: Frederikssund Kommune.Ca. 50 borgere var mødt frem i Elværket for at høre om Kommuneplan 2021 - 2033.

Foto: Frederikssund Kommune.

Planens indhold

Forslaget til Kommuneplan 2021-2033 bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. Planen blev i hovedtræk gennemgået på mødet af chefkonsulent Anker Riis, der blandt andet kom ind på emner som muligheder for byudvikling, infrastruktur, skovrejsningsområder, det grønne Danmarkskort, vindmøller og solcelleanlæg samt klimatilpasning og kystsikring. 

De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen af forslaget til kommuneplanen som kan læses på vores hjemmeside.

Høring

Arbejdet med planen blev indledt i 2019, hvor Frederikssund Byråd offentliggjorde Planstrategi 2019 med visioner og mål for kommunens udvikling og besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning.

Forslaget til Kommuneplan 2021 – 2033 er i høring fra 1. juli til 9. september 2021. Du finder høringsmaterialet på vores hjemmeside.