Frederikssund Kommunes logo
1. oktober 2020

Pulje til frivilligt socialt arbejde

Det er nu muligt at søge tilskud fra § 18 puljen. Ansøgningsfristen er den 1. november 2020.

Tilskud kan søges af alle frivillige sociale foreninger, sammenslutninger eller lignende. Det er en forudsætning, at den støttede aktivitet foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune. Formålet med støtten fra § 18 puljen er at forebygge sociale problemers opståen, styrke de sociale netværk samt inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer.