Frederikssund Kommunes logo
24. marts 2020

Udfordrende men lærerig skolegang

Fra mandag den 16. marts lukkede alle skoler og dagtilbud, og børnene skulle i videst muligt omfang blive hjemme. Den opfordring har langt de fleste familier i Frederikssund Kommune efterkommet, og siden da er skolernes undervisning derfor foregået via nettet.

Digital kontakt

På Fjordlandsskolen Afd. Skibby bliver mange forskellige kanaler taget i brug.

- Vi er i tæt kontakt med elever og forældre på alle mulige måder: Aula, messengergrupper, SMS og telefonopkald. Hver morgen orienterer vi om dagens faglige indhold, og vi står til rådighed i det omfang, der er brug for det, fortæller udskolingslærer Marianne Nysted fra Fjordlandsskolen afd. Skibby. En væsentlig forandring i forhold til hverdagen er fraværet af den fysiske kontakt med kammerater og kolleger, og det kan være en udfordring.

- Vi er opmærksomme på, at det er en følelsesmæssig hård tid for de unge mennesker. De savner deres kammerater og livet udenfor hjemmet. Derfor er vi online 24/7, og står til rådighed med at besvare spørgsmål, mane til besindighed og yde omsorg, forklarer Marianne Nysted.

Tæt på hverdagen

Lærerne forsøger at tilrettelægge en undervisning, der er så tæt på hverdagen som muligt, og opgaverne tilrettelægges, så eleverne kan arbejde selvstændigt med dem. Lærerteamet arbejder tæt sammen for at støtte og løfte hver enkelt elev.

- Vi har været opmærksomme på klassens trivsel fra dag 1. Vi arbejder intensivt med en tydelig og genkendelig skoledag, og har fokus på den gode tone og relationerne mellem eleverne. Eleverne får en så fyldestgørende skolegang, det overhovedet er muligt. Vi står til rådighed med faglig hjælp i det omfang, der er behov for det, fortæller Morten Olsen, der også er lærer i udskolingen på Fjordlandsskolen afd. Skibby.

Generelt har lærerteamet stor opmærksomhed på elevernes deltagelse i undervisningen og generelle velbefindende siger lærer Tine Coster Joost:

- Jeg har kontakt med mine elever på messenger hver dag kl 9, for at sikre mig, at de går i gang med det faglige arbejde. Og selvfølgelig for at sikre mig, at de har det godt. Er der elever, som ikke er på, ringer jeg dem op, eller skriver til deres forældre. Jeg skriver dagligt til forældre og elever, så de løbende kan følge med.

Lærer Morten Olsen sidder hjemme ved sin pc og laver fjernundervisning af sine elever. Privatfoto.Lærer Morten Olsen sidder hjemme ved sin pc og laver fjernundervisning af sine elever. Privatfoto.

Skal ikke være kedeligt

Selv om man skulle tro, at de fleste teenagere ville elske at slænge sig hjemme i sofaen på en skoledag, så er denne langvarige situation  uden fysisk kontakt til lærere og venner faktisk ikke et ønskescenarie fortæller Rikke Thomsen, der går i 7. D på Fjordlandsskolen afd. Skibby.

- Det er ok at gå i skole på denne måde, men der er lidt flere lektier, end vi plejer. Det er også hårdt kun at være derhjemme. Så det er meget federe at gå i skole, være sammen med sine venner og bare hygge sig i skolen, siger Rikke Thomsen.

Og netop derfor gør lærerne noget særligt ud af undervisningen, så det hele ikke bliver alt for kedeligt.

- Hver dag sørger vi for lidt sjov, f.eks. Dagens Quiz, hvor der kan vindes en is eller et spil corona-banko. Og hver dag får eleverne besked på at lave motion. I øjeblikket arbejder vi med Dansk Skoleidræts ”Fun Skills”, der træner både motorik og hjerne. Det er vigtigt, at holde humøret højt, fastslår Marianne Nysted.

Eleverne slutter skoledagen af med at skrive i deres logbog. Det synliggør deres dagsindsats, og både elever, lærere og forældre kan se, at der sker fremskridt, og at dagen bruges hensigtsmæssigt.

Stor ros til lærerne

At lærerne yder en særlig indsats i denne tid blive bekræftet af Anja Palmvig, der er mor til tre børn i 2., 4. og 7. klasse på Fjordlandsskolen afd. Skibby.

- Lærerne er fantastiske til at hjælpe, svare, være på, komme med alternative arbejdsmuligheder, når systemerne ikke kan klare belastningerne, gode beskrivende ugeplaner, sjove opgaver, sjove quizzer mm., skriver hun i en mail til skoleleder Klaus Bertelsen. Mailen fortsætter:

- Jeg håber virkelig, at du vil sende dine dygtige og hårdtarbejdende lærere på en velfortjent weekend med et stor portion ros og skulderklap fra skolens side. De klarer det super godt! Kæmpe respekt og anerkendelse herfra. Både for måden de håndterer den uvante situation nu, men bestemt også for deres arbejde i hverdagen, slutter mailen fra en tilfreds forælder.

Mandag den 23. marts meddelte statsministeren, at skolerne skal forblive lukkede foreløbig frem til og med 2. påskedag den 13. april 2020.