Frederikssund Kommunes logo
25. marts 2020

Tolleruphøj er klar til at modtage syge borgere

Frederikssund Kommune er klar til at modtage syge borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne for at skabe plads til kritisk syge COVID-19 patienter. Der er oprettet midlertidige sengepladser på omsorgscentret Tolleruphøj, hvor man er godt forberedt på at modtage syge borgere.

Tolleruphøj er valgt til at modtage de COVID-19 smittede borgere fra hospitalerne, fordi der hurtigt kunne oprettes midlertidige pladser, og fordi det er muligt at afskærme en hel afdeling fra resten af omsorgscentret. Dermed kan der oprettes en midlertidig afdeling kun for borgere, der er smittet med COVID-19.

- Der er helt adskilt mellem COVID-19 smittede borgere og de almindelige beboere. Der bliver heller ingen medarbejdere, der skal bevæge sig mellem afdelingerne, og al mad serveres på engangsservice, som kan smides ud bagefter, så der bliver ingen overlap mellem beboerne og de midlertidige borgere, der er smittet med COVID-19, fortæller Marianne Broby Andersen, der er centerleder på Tolleruphøj.

De midlertidige pladser bliver primært for borgere, der allerede modtager pleje fra Frederikssund Kommune. Det kan være beboere fra omsorgscentre, fra bosteder eller borgere, der modtager hjemmehjælp og ikke kan klare sig i eget hjem, så længe de er syge.

Tom seng med plastikovertræk og ovenpå en dyne og hovedpude. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.På Tolleruphøj er der værelser og senge klar til at modtage syge borgere fra hospitalerne.

Ekstra personale

De smittede borgere, som kan blive udskrevet fra hospitalerne, skaber et behov for mere personale. Og da personalet ikke må skifte mellem de to afdelinger på Tolleruphøj, har det været nødvendigt at finde ekstra personale. Det er indtil videre lykkedes uden problemer, da flere sygeplejersker, SOSU-assistenter med mere har meldt sig frivilligt til at passe de smittede borgere.

- Det er personale, der kommer fra andre steder i kommunen. De er alle kompetente og har den faglige viden, der skal til, for at de kan tage sig af de smittede borgere, fortæller Marianne Broby Andersen.

Det vides endnu ikke, hvornår der kan blive udskrevet smittede borgere, som skal være på Tolleruphøj, eller hvor mange det drejer sig om. Der er gjort klar til at lave 28 sengepladser. Borgere, der ikke er plejekrævende, vil blive udskrevet til eget hjem og skal have kontakt med egen læge.

Skilt på dør, hvor der står: Sprit venligst dine hænder før du går ind i træningssalen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Der er stort fokus på hygiejne på alle omsorgscentre for tiden.

Fokus på ekstra omsorg

For beboerne på Tolleruphøj, og på alle andre omsorgscentre, er hverdagen også noget anderledes end før. En markant forskel er, at de ikke længere må få besøg af deres pårørende.

- Vi prøver at holde alle beboere i deres egen bolig så meget som muligt. Nogle beboere har valgt at sidde lige uden for deres egen dør og spise frokost og følge lidt med i, hvad der foregår på gangene. Men nogle beboere forstår ikke situationen, og de har brug for lidt ekstra omsorg i de her dage, fortæller Marianne Broby Andersen

Det er der selvfølgelig opmærksomhed på fra personalets side, og de sørger for at drage lidt ekstra omsorg om beboerne. Det kan blandt andet være ved at sidde og snakke med dem og drikke en kop kaffe, gå en tur med dem, en fysioterapeut der hjælper med nogle øvelser med elastikker eller håndvægte eller en, der sidder og laver kryds og tværs med beboeren.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.