Frederikssund Kommunes logo
27. marts 2020

Særligt fokus på børn i udsatte positioner

Langt de fleste børn og unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den ændrede hverdag særlige udfordringer.

Frederikssund Kommunes ledere og medarbejdere har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte positioner. Både ved at stå til rådighed men også ved at opsøge dem, der kan have et særligt behov.

Hvis du har brug for vejledning og rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel eller andre spørgsmål, du mangler afklaring på, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole eller dagtilbud. De vil enten vejlede dig eller henvise dig til andre ressourcepersoner efter behov.

Center for Familie og Rådgivning har åbent

Center for familie og rådgivning har åbent og kan kontaktes som normalt. Det vil sige at dag- og døgnvagten modtager, kvitterer og behandler underretninger om udsatte børn og unge inden for 24 timer alle ugens dage.

Telefonnummeret til Callcentret er 47 35 10 00 mellem 9:00 – 12:00 alle hverdage undtagen tirsdag. Callcentret vil stille videre til dagvagten i Center for Familie og Rådgivning, hvor man også kan ringe med en akut bekymring eller spørgsmål. Uden for åbningstiden er det politiet, som stiller videre til døgnvagten, som normalt. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Man kan altid sende en mail til Center for Familie og Rådgivning via Borger.dk, som er sikker post.

Åben anonym rådgivning har udvidet åbningstiden til at have åbent for telefonrådgivning hver dag mellem kl. 10:00 – 12:00 på telefon 80 30 10 00.

Tilbud om telefonrådgivning til børnefamilier

Det kan være krævende for børnefamilier at tackle hverdagen, mens dagtilbud og skoler, er lukket ned. Derfor tilbyder Center for Børn og Skole telefonrådgivning til børnefamilier, der føler sig under pres. På alle hverdag fra klokken 12-15 kan psykologen kontaktes på telefonnummer 47 35 12 56. 

Pige holder i hånd med forældre. Foto: Frederikssund Kommune

Foto: Frederikssund Kommune