Frederikssund Kommunes logo
14. marts 2020

Misbrugsbehandling i tilpasset form

Frederikssund Kommune benytter Fonden Novavi, som leverandør af alkoholbehandling og stofbehandling. I lighed med kommunerne har Novavi tilpasset sit tilbud vedrørende alkohol- og misbrugsbehandling til anbefalingerne i forbindelse med coronavirus.

Det sker ud fra hensynet om på den ene side at være tilgængelige i et omfang, som kan hjælpe de borgere der har behovet, og på den anden side at sikre at vi passer på hinanden i forhold til smitte med Coronavirus. Derfor er den ambulante alkoholbehandling i Novavi tilpasset:

  • Der vil i alle ambulatorier være et ”nødberedskab”. Nødberedskabet sørger for at kommende patientaftaler kontaktes. Det skal her oplyses at fremtidige aftaler i de kommende 14 dage foregår via Teams, der er et videokonferencesystem eller telefonisk. Der laves samtidig her en ny aftale for næste behandlingssamtale. 
  • Lægen vil være tilgængelig via et telemedicinsk system.
  • Akutte patienter modtages og behandles som normalt.
  • Antabusudlevering sker i åbningstiden.
  • Urinprøver tages som normalt

Novavi følger løbende udviklingen, og vil melde ud, hvis der sker væsentlige ændringer i ovenstående. Du kan læse mere på Novavis hjemmeside.