Frederikssund Kommunes logo
25. marts 2020

Kære medarbejder

I forbindelse med coronakrisen kan man i medierne godt få det indtryk, at de danske kommuner, herunder Frederikssund Kommune, nærmest er lukket ned. Det er slet ikke et billede, vi kan genkende.

Vi holder daglige møder i kommunens krisestab og sundhedsberedskab, og derfra ved vi, at der gøres en ekstraordinær indsats alle steder for at levere den daglige service til borgerne – og under vanskelige vilkår. Derfor kan vi slet ikke genkende det billede, der florerer visse steder, af en offentlig sektor, der er lukket og har sendt medarbejderne hjem med fuld løn. Tværtimod ser vi, at medarbejderne lægger sig særligt i selen for at ”levere varen” i denne usædvanlige tid. Det er som om coronakrisen giver et særligt sammenhold, og det har vi brug for, hvis vi skal løse de udfordringer, vi står midt i.

Vi vil gerne sende dig vores store anerkendelse og #TAK for din indsats som medarbejder i Frederikssund Kommune. Vi får brug for din arbejdslyst og fleksibilitet også i den kommende tid. Vores arbejdsfællesskaber er stærke, og når vi trækker i samme retning, kan vi vinde over coronasmitten. Og så kan vi forhåbentlig snart vende tilbage til en mere normal hverdag. 

Med venlig hilsen,

John Schmidt Andersen
Borgmester

Torben Kjærgaard
Kommunaldirektør

Borgmester John Schmidt Andersen (tv.) og kommunaldirektør Torben Kjærgaard. Foto: Frederikssund Kommune.Borgmester John Schmidt Andersen (tv.) og kommunaldirektør Torben Kjærgaard. Foto: Frederikssund Kommune.

Et rødt hjerte med ordet tak er en del af KLs kampagne for at takke de kommunale medarbejdere for deres indsats under coronakrisen. Grafik: KLEt rødt hjerte med ordet tak er en del af KLs kampagne for at takke de kommunale medarbejdere for deres indsats under coronakrisen. Grafik: KL