Frederikssund Kommunes logo
12. marts 2020

Lukninger og aflysninger

Indsatsen mod coronavirus får betydning for en lang række kommunale tilbud og arrangementer i den kommende tid. For at begrænse smittespredningen har Økonomiudvalget i Frederikssund Kommune således besluttet at aflyse alle kommunale arrangementer såvel internt som eksternt. Samtidig lukker skoler og dagtilbud fra mandag den 16. marts – der vil dog blive etableret mulighed for nødpasning. Dertil lukker en række andre kommunale tilbud herunder bibliotekerne og svømmehaller også midlertidigt. 

Torsdag den 12. marts arbejdes der på højtryk i kommunens administration for at planlægge og tilrettelægge blandt andet nødpasning af børn for de forældre, der ikke har andre pasningsmuligheder. Målet er at få lavet en plan, der kan kommunikeres ud fredag den 13. marts. Derfor bedes borgerne have lidt tålmodighed med svar på de mange spørgsmål, der er opstået som følge af lukninger og aflysninger.

Også i forhold til aflysninger af møder og arrangementer arbejdes der på både planlægning og kommunikation til de berørte, og der vil således komme mere information ud om situationen fredag.

Nederst i denne artikel kan du finde en liste over lukninger og aflysninger.

Økonomiudvalget har endvidere besluttet, at kommunens interne mødeaktivitet begrænses mest muligt. Det gælder også politiske møder. Hvis det planlagte Byrådsmøde den 25. marts afholdes, vil det undtagelsesvis være uden mulighed for at borgerne kan overvære det. Hold dig orienteret på vores hjemmeside.

Lukninger

Listen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret:

 • Skoler og dagtilbud lukker fra mandag den 16. marts i 14 dage.
 • Alle idrætsanlæg lukker fra torsdag den 12. marts.
 • Svømmehaller lukker fra fredag den 13. marts.
 • Museum, Biblioteker (gælder også selvbetjening), Musikskolen og kulturhuse lukker fra fredag den 13. marts.
 • Frivilligstedet er lukket.
 • De brugerstyrede centre har valgt at lukke indtil påske.
 • Hele AKU-centret: Højagergaard, Ejegod, Gnisten, Klub Stjerneskud, Café Danner.
 • Socialpsykiatrien: Livskilden - aktivitets- og samværs tilbuddet samt gruppeforløb.
 • Klintegården: §104 tilbud og Caféen.
 • Omsorgscentrene: Aktivitetstilbud for borgere udefra.
 • Demens- og somatisk daghjem på Østergården.
 • Team 2010 og Vikingerne, beskyttet beskæftigelse, klubber som Livskilden og Stjerneskud lukker.

Aflysninger 

Listen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret:

 • Tandplejen: Kun akutte behandlinger for sårbare borgere.
 • Mødregrupper.
 • Rygestopkurser.
 • Pårørendegrupper for ægtefæller til demensramte.
 • Informationsmøder for seniorer.
 • Informationsmøde om lokalplan 133 for boligområde ved Færgevej.
 • Kulturelle arrangementer og koncerter.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt et arrangement er aflyst, så søg evt. oplysninger på hjemmesiden for det sted, hvor arrangementet skulle holdes.

Du kan finde flere oplysninger om coronavirus på coronasmitte.dk. Her finder du svar på en lang række generelle spørgsmål. Du kan også kontakte den fælles hotline myndighederne har etableret på 70 20 02 33.